Архив обществени поръчки

"Доставка на комуникационно и компютърно оборудване за нуждите на Комисията за защита на конкуренцията, по обособени позиции", както следват:

Обособена позиция № 1 -  Доставка на интегрирана антиспам и антивирусна защита за електронна поща с възможности за инсталация в прозрачен (bridge), гейтуей (MTA) режим или като пощенски сървър;

Обособена позиция № 2 - Доставка на сървърна система;

Обособена позиция № 3 -  Доставка на мрежово оборудване; 

Обособена позиция № 4 – Доставка на работни станции (компютри, монитори, клавиатури, мишки).

file icon
Решение за откриване на процедура
Публикувано: 16-06-2022
file icon
Обявление за обществена поръчка
Публикувано: 16-06-2022
file icon
Документация за участие
Публикувано: 16-06-2022
file icon
ЕЕДОП - Образец 5
Публикувано: 16-06-2022
file icon
Протокол №1
Публикувано: 16-06-2022
file icon
Съобщение за отваряне на ценови предложения
Публикувано: 16-06-2022
file icon
Протокол на комисията
Публикувано: 16-06-2022
file icon
Писмени указания по чл. 181, ал. 5 във вр. с чл. 106, ал. 3 от ЗОП
Публикувано: 16-06-2022
file icon
Решение за определяне на изпълнител по обособени позиции № 2 и № 4
Публикувано: 16-06-2022
file icon
Решение за изменение на решение №ВтДр-53/12-12-2019г.
Публикувано: 16-06-2022
file icon
Договор по Обособена позиция № 2
Публикувано: 16-06-2022
file icon
Решение за прекратяване на Обособени позиции № 1 и № 3
Публикувано: 16-06-2022
file icon
Договор по Обособена позиция № 4
Публикувано: 16-06-2022
file icon
Решение за откриване на процедура
Публикувано: 16-06-2022
file icon
Обявление за обществена поръчка
Публикувано: 16-06-2022
file icon
Документация за участие
Публикувано: 16-06-2022
file icon
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Публикувано: 16-06-2022
file icon
Протокол чл.54, ал.7 от ППЗОП
Публикувано: 16-06-2022

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници, хотелски резервации и медицински застраховки на пътуващите при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на КЗК",ще се състои на 15.11.2017г. (сряда) от 11:30ч. в сградата на КЗК, находяща се на адрес -гр. София, бул.“Витоша“№ 18, ет.2, в „Заседателна зала“.

file icon
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Публикувано: 16-06-2022
file icon
Протокол № 2
Публикувано: 16-06-2022
file icon
Протокол № 3
Публикувано: 16-06-2022
file icon
Доклад от работата на комисията
Публикувано: 16-06-2022
file icon
Решение за определяне на изпълнител
Публикувано: 16-06-2022
file icon
Договор
Публикувано: 16-06-2022