Актуални съобщения

Съобщение № СБП-28-12.07.2024

Описание: УВЗ-634/2024 за открито заседание на 18.07.2024 г.

Номер на производството пред КЗК : КЗК/483/2024

Дата на публикуване : 12.07.2024 г. 14:20:38 ч.