Актуални съобщения

Съобщение № СБП-64-30.11.2022

Описание: Съобщение за предстояща концентрация между „Еко България” ЕАД/обособени части от търговското предприятие на „Бислав“ ООД

Номер на производството пред КЗК : КЗК/782/2022

Дата на публикуване : 30.11.2022 г. 10:53:07 ч.

Съобщение № СБП-63-30.11.2022

Описание: Концентрация Ултимейт Енерджи Инвестмънт Груп Ел Ел Си-Брикел

Номер на производството пред КЗК : КЗК/781/2022

Дата на публикуване : 30.11.2022 г. 10:25:20 ч.

Съобщение № СБП-62-30.11.2022

Описание: Концентрация Ултимейт Енерджи Инвестмънт Груп Ел Ел Си-ТЕЦ Бобов Дол

Номер на производството пред КЗК : КЗК/780/2022

Дата на публикуване : 30.11.2022 г. 10:19:17 ч.

Съобщение № СБП-61-29.11.2022

Описание: Съобщение за предстояща концентрация между „Агрия Груп Холдинг“ АД и „Алмагест“ АД

Номер на производството пред КЗК : КЗК/777/2022

Дата на публикуване : 29.11.2022 г. 10:37:57 ч.