Политика за достъпност

Достъпност

Стремим се да поддържаме cpc.bg максимално достъпен за всеки потребител. Функционалността и съдържанието на Информационния портал са създадени изцяло с фокус върху нуждите на потребителите. Нашата цел е да Ви предоставим достатъчно ясна, разбираема и полезна информация. За да осигурим удобство и достъп до информацията, която сайтът предлага, използваме практиките, установени според стандартите на World Wide Web Consortium – (W3C) - Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).

Стандарти

cpc.bg е създаден с код съвместим с W3C стандартите за XHTML и CSS. Той се възпроизвежда коректно в наличните към момента интернет браузъри и използването му гарантира съвместимост с нови или подобрени такива. Сайтът покрива ниво АА, според стандартите за достъпност (WCAG 2.0).

Изключения

Въпреки, че се стремим да осигурим безпрепятствен достъп до информацията в сайта, е възможно някои потребители да срещнат затруднения.

Ако срещате затруднения

Ако срещате затруднения докато работите с cpc.bg или част от съдържанието му не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да направим подобрения.