Годишни доклади

file icon
ПРИОРИТЕТИ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ПРЕЗ 2024 ГОДИНА ПРИ ОБРАЗУАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВА ПО ГЛАВА ДЕВЕТА И ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Публикувано: 02-02-2024
file icon
ПРИОРИТЕТИ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ПРЕЗ 2023 ГОДИНА ПРИ ОБРАЗУВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВА ПО ГЛАВА ДЕВЕТА И ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Публикувано: 31-01-2023
file icon
ПРИОРИТЕТИ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА ПРИ ОБРАЗУВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВА ПО ГЛАВА ДЕВЕТА И ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Публикувано: 21-06-2022
file icon
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2023 ГОДИНА
Публикувано: 04-06-2024
file icon
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2022 ГОДИНА
Публикувано: 12-06-2023
file icon
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2021 ГОДИНА
Публикувано: 07-09-2022
file icon
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2020 ГОДИНА
Публикувано: 08-11-2022
file icon
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2019 ГОДИНА
Публикувано: 12-10-2022
file icon
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2018 ГОДИНА
Публикувано: 08-08-2022
file icon
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2017 ГОДИНА
Публикувано: 05-10-2022
file icon
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2016 ГОДИНА
Публикувано: 09-11-2022
file icon
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2015 ГОДИНА
Публикувано: 09-11-2022
file icon
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2014 ГОДИНА
Публикувано: 12-10-2022
file icon
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2013 ГОДИНА
Публикувано: 11-10-2022
file icon
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2012 ГОДИНА
Публикувано: 09-11-2022
file icon
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2011 ГОДИНА
Публикувано: 11-10-2022
file icon
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2010 ГОДИНА
Публикувано: 17-08-2022
file icon
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2009 ГОДИНА
Публикувано: 17-08-2022
file icon
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2008 ГОДИНА
Публикувано: 12-07-2022
file icon
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2007 ГОДИНА
Публикувано: 07-06-2022
file icon
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2006 ГОДИНА
Публикувано: 14-06-2022
file icon
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2005 ГОДИНА
Публикувано: 21-06-2022
file icon
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2004 ГОДИНА
Публикувано: 11-10-2022
file icon
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2022 ГОДИНА
Публикувано: 12-06-2023