ВХР–226-12.02.2024;ВХР-280-20.02.2024
Александър Кинанев
(Младши експерт)

чл.49. ал.1. т.1 от ЗПК
чл.49. ал.1. т.2 от ЗПК

чл.49. ал.1. т.3 от ЗПК
-
чл.49. ал.1. т.4 от ЗПК
-
ВХР-263-16.02.2024, ВХР-558-09.04.2024
Калоян Попов
(Младши експерт)

чл.49. ал.1. т.1 от ЗПК
чл.49. ал.1. т.2 от ЗПК

чл.49. ал.1. т.3 от ЗПК
-
чл.49. ал.1. т.4 от ЗПК
-
ВХР-229-12.02.2024,ВХР-324-29.02.2024
Кати Михайлова
(младши експерт)

чл.49. ал.1. т.1 от ЗПК
чл.49. ал.1. т.2 от ЗПК

чл.49. ал.1. т.3 от ЗПК
-
чл.49. ал.1. т.4 от ЗПК
-
ВХР-2342-27.11.2023,ВХР-2540-29.12.2023
Веляна Стефанова
(Главен експерт)

чл.49. ал.1. т.1 от ЗПК
чл.49. ал.1. т.2 от ЗПК

чл.49. ал.1. т.3 от ЗПК
-
чл.49. ал.1. т.4 от ЗПК
-
ВХР-1584-21.08.2023,ВХР-1792-13.09.2023
Евдокия Тепавичарова
(Главен специяалист)

чл.49. ал.1. т.1 от ЗПК
чл.49. ал.1. т.2 от ЗПК

чл.49. ал.1. т.3 от ЗПК
-
чл.49. ал.1. т.4 от ЗПК
-
ВХР-2476-18.12.2023,ВХР-2528-28.12.2023
Мария Бакалова
(Младши експерт)

чл.49. ал.1. т.1 от ЗПК
чл.49. ал.1. т.2 от ЗПК

чл.49. ал.1. т.3 от ЗПК
-
чл.49. ал.1. т.4 от ЗПК
-
ВХР-1079-06.06.2023, ВХР-1164-19.06.2023
Поля Занева-Димитрова
(Главен експерт)

чл.49. ал.1. т.1 от ЗПК
чл.49. ал.1. т.2 от ЗПК

чл.49. ал.1. т.3 от ЗПК
-
чл.49. ал.1. т.4 от ЗПК
-
ВХР-2370-22.12.2022, ВХР-225-07.02.2023
Стела Настева
(Младши експерт)

чл.49. ал.1. т.1 от ЗПК
чл.49. ал.1. т.2 от ЗПК

чл.49. ал.1. т.3 от ЗПК
-
чл.49. ал.1. т.4 от ЗПК
-
ВХР-705-21.04.2022, ВХР-1021-27.04.2022
Атанас Начков
(Младши експерт)

чл.49. ал.1. т.1 от ЗПК
чл.49. ал.1. т.2 от ЗПК

чл.49. ал.1. т.3 от ЗПК
-
чл.49. ал.1. т.4 от ЗПК
-
ВХР-641-13.04.2022, ВХР-905-13.05.2022
Вера Хаджиева
(Главен експерт)

чл.49. ал.1. т.1 от ЗПК
чл.49. ал.1. т.2 от ЗПК

чл.49. ал.1. т.3 от ЗПК
-
чл.49. ал.1. т.4 от ЗПК
-