Подаване на сигнали

Тук може да подадете сигнал за:Какво представлява платформата за анонимно подаване на сигнали?


Със създаването на електронната платформа за анонимно подаване на сигнали, Комисията за защита на конкуренцията цели да предостави възможност на всеки, който разполага с доказателства за извършени нарушения на конкурентното право и желае да ги предостави анонимно на Комисията, да може да го направи по начин, който не позволява индивидуализиране на лицето подало сигнал. 

Анонимното предоставяне на информация и доказателства за забранени споразумения между предприятия и злоупотреби с господстващо положение може да бъде мощен инструмент, който да помогне на КЗК да разкрие тези нарушения. Такава информация е ценна и може да допринесе за успеха на нашите разследвания.

Ако имате преки познания информация за бизнес практики, които смятате, че нарушават конкуренцията за грешни, можете да ни помогнете, като ни предоставите тази информация доброволно и документите с които разполагате.