Достъп до обществена информация

file icon
Вътрешни правила за достъп до обществена информация.
Публикувано: 23-05-2022
file icon
Образец за заявление за достъп до обществена информация.
Публикувано: 23-05-2022
file icon
Списък по чл. 15 а, ал. 3 от ЗДОИ.
Публикувано: 23-05-2022

Звено за приемане на заявления достъп до обществена информация (ДОИ)

Заявления по достъп до обществена информация се приемат в деловодството на КЗК,

гр. София, бул. „Витоша“ №18, ет. 2 ст. 202

или на e-mail: [email protected], тел. 02 9356 113.

Работно време: 09:00 - 13:00 и от 13:30 - 16:00.

Длъжностно лице отговарящо за приложението на ЗДОИ е Захари Сръндев, на длъжност "главен юрисконсулт", тел. 02 9356 144.


Заяви по електронен път


Годишни отчети за работата по ЗДОИ

file icon
ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ПО ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 2020
Публикувано: 23-05-2022
file icon
ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ПО ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 2019
Публикувано: 23-05-2022
file icon
ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ПО ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 2018
Публикувано: 23-05-2022