Кариери

27 юни 2022
За длъжност „Младши експерт” в дирекция „Обществени поръчки и концесии“ при Комисия за защита на конкуренцията.

За длъжност „Младши експерт” в дирекция „Обществени поръчки и концесии“ при Комисия за защита на конкуренцията.

Научете повече
23 юни 2022
За длъжност „Главен експерт“ в дирекция „Обществени поръчки и концесии“ при Комисия за защита на конкуренцията

За длъжност „Главен експерт“ в дирекция „Обществени поръчки и концесии“ при Комисия за защита на конкуренцията

Научете повече
22 юни 2022
За длъжност „Главен експерт“ в отдел „Протокол, връзки с обществеността и международни контакти ” към дирекция „Административна“ при Комисия за защита на конкуренцията.

За длъжност „Главен експерт“ в отдел „Протокол, връзки с обществеността и международни контакти ” към дирекция „Административна“ при Комисия за защита на конкуренцията.

Научете повече
03 юни 2022
За длъжност „Младши експерт” в дирекция „Право и политика на конкуренцията“ при Комисия за защита на конкуренцията.

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЗПО – 63/02.06.2022 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията

Научете повече
09 май 2022
За длъжността „Младши експерт” в отдел „Концентрации“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЗПО – 58/09.05.2022 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията, обявява конкурс за длъжност „Младши експерт“ в отдел „Концентрации“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията. 

Длъжностно ниво- 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 7

Научете повече
09 март 2022
За длъжност „Младши експерт” в дирекция „Право и политика на конкуренцията“ при Комисия за защита на конкуренцията.

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители
и Заповед № 33/ 09.03.2022 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията, обявява конкурс за длъжност „Младши експерт” в дирекция „Право и политика на конкуренцията“ при Комисия за защита на конкуренцията.

Длъжностно ниво – 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 7

Научете повече
08 март 2022
За длъжност „Младши експерт” – 2 работни места в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители
и Заповед № ЗПО – 32/08.03.2022 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията, обявява конкурс за длъжност „Младши експерт” – 2 работни места в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията.

Длъжностно ниво – 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 7

Научете повече
23 февруари 2022
За длъжност „Младши експерт” – 3 работни места в дирекция „Обществени поръчки и концесии“ при Комисия за защита на конкуренцията.

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители
и Заповед № ЗПО – 29/21.02.2022 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията, обявява конкурс за длъжност „Младши експерт” – 3 работни места
в дирекция „Обществени поръчки и концесии“ при Комисия за защита на конкуренцията.

Длъжностно ниво – 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 7

Научете повече
09 ноември 2021
За длъжността „Директор” на дирекция „Обществени поръчки и концесии” при Комисия за защита на конкуренцията

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители
и Заповед №-125/08.11.2021 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията, обявява конкурс за длъжността „Директор” на дирекция „Обществени поръчки и концесии”
при Комисия за защита на конкуренцията.

Длъжностно ниво – 3, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: Ръководно ниво 3Б

Научете повече
27 септември 2021
За длъжност „Старши експерт” в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЗПО – 108/27.09.2021 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията, обявява конкурс за длъжност „Старши експерт” в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията.

Длъжностно ниво –8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво:Експертно ниво 4

Научете повече