Кариери

06 юни 2024
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИ“ ПРИ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА 2 РАБОТНИ МЕСТА
Научете повече
04 януари 2024
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИ“ ПРИ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА- 2 РАБОТНИ МЕСТА
Научете повече
01 ноември 2023
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИ“ ПРИ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА- 2 РАБОТНИ МЕСТА
Научете повече
21 ноември 2022
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „КОНЦЕНТРАЦИИ“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „АНТИТРЪСТ И КОНЦЕНТРАЦИИ” ПРИ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Научете повече
13 октомври 2022
За длъжност „Младши експерт“ в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията
Научете повече
26 септември 2022
За длъжност „Младши експерт” в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията
Научете повече
23 септември 2022
За длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Протокол, връзки с обществеността и международни контакти ” към дирекция „Административна“ при Комисия за защита на конкуренцията
Научете повече
23 септември 2022
За длъжност „Младши експерт“ в отдел „Концентрации“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията
Научете повече
27 юни 2022
За длъжност „Младши експерт” в дирекция „Обществени поръчки и концесии“ при Комисия за защита на конкуренцията.

За длъжност „Младши експерт” в дирекция „Обществени поръчки и концесии“ при Комисия за защита на конкуренцията.

Научете повече
23 юни 2022
За длъжност „Главен експерт“ в дирекция „Обществени поръчки и концесии“ при Комисия за защита на конкуренцията

За длъжност „Главен експерт“ в дирекция „Обществени поръчки и концесии“ при Комисия за защита на конкуренцията

Научете повече