Органиграма

 • Зам.-председател
  Димитър Кюмюрджиев
 • Председател
  Юлия Ненкова
 • Член на КЗК
  Анна Янева
 • Член на КЗК
  Георгица Стоянова
 • Член на КЗК
  Красимир Витанов
 • Член на КЗК
  Красимир Зафиров
 • Член на КЗК
  Пламен Киров
 • Главен секретар
  Соня Ангелова
 • Служител по сигурността на информацията
  Лора Хаджиева
 • Дирекция "Антитръст и концентрации"
  Ирина Тагаринска-Илчева
  • Отдел "Антитръст"
   Иван Петров
  • Отдел "Концентрации"
   Албена Динчева
 • Дирекция "Право и политика на конкуренцията"
  Надя Минчева
 • Дирекция "Нелоялна конкуренция и забранени търговски практики"
  Стамен Гърбелов
 • Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
  Николай Чолпанов
 • Дирекция "Административна"
  Кристина Петрова
  • Отдел "Човешки ресури и финансово-стопански и административноправни дейности"
  • Отдел "Протокол, връзки с обществеността и международни контакти"
   Радослав Куцев