Контакти

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: България София 1000, бул. Витоша №18

Телефони за връзка от 09:00 до 13:00 и от13:30 до 17:30 ч.

Справки: 02 935 62 22

Деловодство: 02 935 61 13

  Пресцентър: 02 935 61 88 , 02 935 61 15

Факс: 02 980 73 15


  • за дирекция „Обществени поръчки и концесии" (ОПК):

    Документи /доказателства по преписки/ във връзка с вече образувани производства по жалби по реда на ЗОП и ЗК, можете да изпращате на адрес: [email protected]

  •  за дирекция „Антитръст и концентрации" (А и К) за предварителни проучвания и производства за установяване на антитръстови нарушения, контрол върху концентрациите на стопанска дейност и секторни анализи, писма във връзка с производства по глави девета, десета и единадесета от Закона за защита на конкуренцията от следния електронен адрес: [email protected]
  • за дирекция „Нелоялна конкуренция и забранени търговски практики“ (НКЗТП) писма във връзка с производства по глава дванадесета от Закона за защита на конкуренцията от следния електронен адрес: срс[email protected]
  •  за дирекция „Право и политика на конкуренцията" отговори до податели на сигнали от електронен адрес [email protected] 

Моля, изпращайте вашите отговори на писма, запитвания, молби и др. на [email protected]