Антикорупция

В съответствие с правителствената Програма за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията, Комисията за защита на конкуренцията изгражда работещи механизми за прилагане принципите на прозрачност, откритост и взаимодействие. Целта ни е да създадем условия за недопускане на конфликт на интереси и корупция, и да отстраним факторите за тяхната проява.

Уважаеми граждани,

Комисията за защита на конкуренцията откри е-mail: [email protected], на който можете да изпратите сигнал за конкретна корупционна проява на служител в КЗК.

Ще Ви бъдем благодарни, ако ни изпращате и доказателства за откритите от Вас нарушения. Анонимността Ви е гарантирана!

Свържете се с нас на безплатен телефон 0800 11 228!