Открито управление

Година
Година
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Категория
Категория
Информация за плащанията в СЕБРА
Месечни отчети
Разходи COVID-19
file icon
Месечен отчет 07.2021
Публикувано: 05-12-2022
file icon
Месечен отчет 06.2021
Публикувано: 05-12-2022
file icon
Месечен отчет 05.2021
Публикувано: 05-12-2022
file icon
Месечен отчет 04.2021
Публикувано: 05-12-2022
file icon
Месечен отчет 03.2021
Публикувано: 05-12-2022
file icon
Месечен отчет 02.2021
Публикувано: 05-12-2022
file icon
Месечен отчет 01.2021
Публикувано: 05-12-2022
file icon
Файлове 2021
Публикувано: 16-08-2022
file icon
Месечни отчети 10.2022
Публикувано: 09-11-2022