Издаване на разрешение за концентрация на стопанска дейност