ВХР-705-21.04.2022, ВХР-1021-27.04.2022
Атанас Начков
(Младши експерт)

чл.35. ал.1. т.1 от ЗПКОНПИ
чл.35. ал.1. т.2 от ЗПКОНПИ

чл.35. ал.1. т.3 от ЗПКОНПИ
-
чл.35. ал.1. т.4 от ЗПКОНПИ
-
ВХР-641-13.04.2022, ВХР-905-13.05.2022
Вера Хаджиева
(Главен експерт)

чл.35. ал.1. т.1 от ЗПКОНПИ
чл.35. ал.1. т.2 от ЗПКОНПИ

чл.35. ал.1. т.3 от ЗПКОНПИ
-
чл.35. ал.1. т.4 от ЗПКОНПИ
-
ВХР-2041 02.11.2022,ВХР-2089 08.11.2022
Георги Бояджиев
(Главен експерт)

чл.35. ал.1. т.1 от ЗПКОНПИ
чл.35. ал.1. т.2 от ЗПКОНПИ

чл.35. ал.1. т.3 от ЗПКОНПИ
-
чл.35. ал.1. т.4 от ЗПКОНПИ
-
ВХР-360-12.04.2022, ВХР-819-05.05.2022
Мария Кирова-Симеонова
(Младши експерт)

чл.35. ал.1. т.1 от ЗПКОНПИ
чл.35. ал.1. т.2 от ЗПКОНПИ

чл.35. ал.1. т.3 от ЗПКОНПИ
-
чл.35. ал.1. т.4 от ЗПКОНПИ
-
ВХР-1392-18.07.2022, ВХР-1986-25.10.2022
Мартина Горанова
(Младши експерт)

чл.35. ал.1. т.1 от ЗПКОНПИ
чл.35. ал.1. т.2 от ЗПКОНПИ

чл.35. ал.1. т.3 от ЗПКОНПИ
-
чл.35. ал.1. т.4 от ЗПКОНПИ
-
ВХР-1829-27.09.2022, ВХР-1913-12.10.2022
Мелани Методиева
(Младши експерт)

чл.35. ал.1. т.1 от ЗПКОНПИ
чл.35. ал.1. т.2 от ЗПКОНПИ

чл.35. ал.1. т.3 от ЗПКОНПИ
-
чл.35. ал.1. т.4 от ЗПКОНПИ
-
ВХР-618/06.04.2021, ВХР-825/07.05.2021
Елина Николова
(Старши експерт)

чл.35. ал.1. т.1 от ЗПКОНПИ
чл.35. ал.1. т.2 от ЗПКОНПИ

чл.35. ал.1. т.3 от ЗПКОНПИ
-
чл.35. ал.1. т.4 от ЗПКОНПИ
-
ВХР-898/14.05.2021, ВХР-1086/14.06.2021
Весела Георгиева
(Младши експерт)

чл.35. ал.1. т.1 от ЗПКОНПИ
чл.35. ал.1. т.2 от ЗПКОНПИ

чл.35. ал.1. т.3 от ЗПКОНПИ
-
чл.35. ал.1. т.4 от ЗПКОНПИ
-
ВХР-2217/15.11.2021, ВХР-2295/21.12.2021
Гергана Джорова
(Старши експерт)

чл.35. ал.1. т.1 от ЗПКОНПИ
чл.35. ал.1. т.2 от ЗПКОНПИ

чл.35. ал.1. т.3 от ЗПКОНПИ
-
чл.35. ал.1. т.4 от ЗПКОНПИ
-
ВХР-2303/22.12.2021, ВХР-212/15.02.2022
Емануил Пунев
(Младши експерт)

чл.35. ал.1. т.1 от ЗПКОНПИ
чл.35. ал.1. т.2 от ЗПКОНПИ

чл.35. ал.1. т.3 от ЗПКОНПИ
-
чл.35. ал.1. т.4 от ЗПКОНПИ
-