Харта на клиента

Лесен достъп и удобства в Центъра за административно обслужване ЦАО

Достъп с обществен транспорт до ЦАО: гр. София, бул. "Витоша"  № 18, ет. 2

 • метростанция "Сердика" по Линия 1 и Линия 2 на метрото;
 • спирка "пл. Гарибалди" на трамвайна линия № 10, 12 и 18;
 • спирка "пл. Македония" на трамвайна линия № 1, 6 и 7;
 • спирка "Съдебна палата" на трамвайна линия № 5;

Паркиране

 • Платено паркиране в „Синя Зона“ непосредствено до ЦАО

Удобно работно време:

 • от 9:00 до 17:30 часа, без прекъсване.

Указателни табели за лесно и бързо ориентиране за:

 • работно време;
 • ЦАО - служебно помещение за заявяване на административни услуги и подаване на документи.

За граждани със специфични потребности

 • осигурени са подходящи условия и достъпност до и в служебните помещения, в които се осъществява обслужването;
 • нашите служители ще Ви окажат съдействие по време на престоя Ви в ЦАО.

В ЦАО на Ваше разположение са:

 • условия за попълване на документи: столове, маси и пособия за писане;
 • възможност за ползване на WC.

Добра информираност, бърза и лесна комуникация

Нашите служители ще Ви се представят и ще Ви обслужат

 • любезно и отзивчиво, с професионално отношение и уважение;
 • спазване на конфиденциалност при предоставяната информация

Информация за услугите ни ще намерите:

 • на място в ЦАО;
 • на интернет страницата ни (www.cpc.bg) в раздел „Административно обслужване“ и „Достъп но обществена информация“;
 • на обявените ни телефони за контакти, публикувани на интернет страницата на Комисия за защита на конкуренцията, в секция „За нас“ – „Контакти“.

Съдействие в ЦАО ще получите от служителите в ЦАО, които:

 • ще отговорят на въпросите Ви свързани с обслужването;
 • ще ви окажат помощ при попълване на документи във връзка с обслужването;
 • ще Ви предоставят информация за хода на административното обслужване;
 • ще Ви информират за очакван краен срок за предоставяне на услугата.

На интернет страницата на Комисия за защита на конкуренцията ще намерите още:

 • раздел „Форми“ – съдържа образци на документи свързани с дейността на Комисията, свързани с установяване на антитръстови нарушения, нелоялна конкуренция и уведомление за концентрация;
 • раздел „Обратна връзка“ – осигурява възможност на потребителите, бързо и лесно да отправят своите мнения или запитвания свързани с дейността на Комисията;
 • раздел „Въпроси и отговори“ – съдържа отговори на често задавани въпроси от потребителите, с цел, бързо и лесно получаване на най-често търсената информация;
 • раздел „Публичен регистър“ в който се публикуват издадените от Комисията актове, съгласно чл. 68 от ЗЗК

Предимства на обслужването

Разглеждамe и отговаряме да Ваши запитвания от общ характер:

 • за устни запитвания на място в ЦАО, или по телефона – в рамките на 20 минути;
 • за писмени запитвания – в нормативно установените срокове.

Бързо и удобно обслужване:

 • в рамките на 20 минути:
  - ще приемем Вашите документи;

  - ще Ви предоставим готовите документи;

  - за приемане на едно заявление/искане ще посетите еднократно не повече от две места (гишета).
file icon
Харта на клиента
Публикувано: 06-06-2022