Кариери

26 май 2020
За длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Нелоялна конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне” при Комисия за защита на конкуренцията

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЗПО – 56 /26.05.2020 г.
на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията обявява конкурс за длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“в дирекция „Нелоялна конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне” при Комисия за защита на конкуренцията.

Длъжностно ниво – 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво – Експертно ниво 7

Научете повече
26 май 2020
За длъжност „Младши експерт” в дирекция „Обществени поръчки и концесии“ при Комисия за защита на конкуренцията

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 57/ 26.05.2020 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията обявява конкурс за длъжност „Младши експерт” в дирекция „Обществени поръчки и концесии“ при Комисия за защита на конкуренцията.

Длъжностно ниво – 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво – Експертно ниво 7

Научете повече
19 май 2020
За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“в дирекция „Обществени поръчки и концесии” при Комисия за защита на конкуренцията

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЗПО-49/19.05.2020 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията обявява конкурс за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“в дирекция „Обществени поръчки и концесии” при Комисия за защита на конкуренцията.

Длъжностно ниво- 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията,

Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 2

Научете повече
19 май 2020
За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“в отдел „Протокол, връзки с обществеността и международни контакти ” към дирекция „Административна“ при Комисия за защита на конкуренцията

Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЗПО-48/19.05.2020 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията обявява конкурс за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“в отдел „Протокол, връзки с обществеността и международни контакти ” към дирекция „Административна“ при Комисия за защита на конкуренцията.

Длъжностно ниво – 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво – Експертно ниво 2

Научете повече
18 май 2020
За длъжността „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ АНТИТРЪСТ“към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЗПО-47/18.05.2020 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията обявява конкурс за длъжността „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ АНТИТРЪСТ“към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията

Длъжностно ниво- 5, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: Ръководно ниво 5 Б

Научете повече
10 февруари 2020
За длъжности „Младши експерт” – 2 работни места в дирекция „Обществени поръчки и концесии“ и „Младши експерт” – 1 работно място в дирекция „Антитръст и концентрации“ при Комисия за защита на конкуренцията

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служителии Заповед № ЗПО – 19/10.02.2020 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията, 

Длъжностно ниво- 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията 

Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 7 

Научете повече
10 февруари 2020
За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Нелоялна конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне” при Комисия за защита на конкуренцията

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служителии Заповед № ЗПО – 20/10.02.2020 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията обявява конкурс за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“в дирекция „Нелоялна конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне” при Комисия за защита на конкуренцията.

Длъжностно ниво- 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 2

Научете повече
08 юли 2019
За длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ – 2 работни мeста в дирекция „Обществени поръчки и концесии” при Комисия за защита на конкуренцията (КЗК)

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЗПО-64/08.07.2019 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/, обявява конкурс за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ – 2 работни мeста в дирекция „Обществени поръчки и концесии” при Комисия за защита на конкуренцията (КЗК).

Длъжностно ниво- 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво – Експертно ниво 7

Научете повече
27 юни 2019
За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЗПО-60/26.06.2019 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/, обявява конкурс за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията

Длъжностно ниво -6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 2

Научете повече
29 май 2019
За длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЗПО-47/29.05.2019 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/, обявява конкурс за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията.

Длъжностно ниво - 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 7

Научете повече