КЗК санкционира „Диджитал Лидърс“ ЕООД за имитация и неправомерно узнаване и използване на търговска тайна

10 07 2024

С решение № 703/04.07.2024 г. Комисията за защита на конкуренцията санкционира „Диджитал Лидърс“ ЕООД за извършено нарушение по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК, което се изразява в производство и разпространение чрез сайта https://xtzstore.com на продукти дамско и мъжко бельо с марка „XTZ“, които имитират външния вид, модел, дизайн, кройка, начин на ушиване и други характеристики на произвежданите и разпространявани модели дамско и мъжко бельо с марка „NL4YOU“ на искателя в производство „СЕНЬОРА“ ЕООД. Комисията постанови незабавно прекратяване на нарушението.


„Диджитал Лидърс“ ЕООД извършва нарушение и по чл. 37, ал. 1 от ЗЗК, тъй като неправомерно узнава и използва производствена тайна на искателя „СЕНЬОРА“ ЕООД (относно модели, кройки, технологично изпълнение и ушиване на моделите с марка NL4YOU ) при стартиране на дейността си във връзка с производството и търговията на имитиращите модели под марка XTZ. Това е възможно, тъй като управителят и едноличен собственик на „Диджитал Лидърс“ ЕООД Мария Карабова до януари  2023 г. е служител на искателя.


Пълният текст на решението е достъпен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: https://reg.cpc.bg

Новини