КЗК санкционира „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД за нелоялна конкуренция

29 09 2022

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД в размер на 0,03% от нетните приходи от продажби на дружеството за 2022 г. (равняващи се на 565 052 лв.) за извършено нарушение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ЗЗК (заблуждаваща реклама).


В проучването по преписката, образувана служебно от Комисията, се установи, че по време на провеждане от „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД на промоционална активност със слънчогледово олио „Плиска“, няма налични количества от промоционалните продукти в определени обекти. Комисията приема, че в случая безспорно е налице несъответствие на обещаното с рекламните послания за продажба с намалена цена на промоционалните продукти и фактическото изпълнение на рекламодателя.


Рекламата има заблуждаващ характер по начина на нейното представяне въз основа на използваните в рекламните брошури твърдения за намалени цени и налични в определен период основни хранителни продукти, ответното дружество е в състояние да отклони към собствените търговски обекти потребителите, до които достигат рекламните послания, като по този начин може да се увредят интересите на конкурентите, които предоставят същите продукти на пазара.

 

Пълният текст на решението е достъпен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: http://reg.cpc.bg.

Новини