В ОТГОВОР НА ИЗЯВЛЕНИЕ НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

21 07 2022

Във връзка с изказване на министър-председателя в оставка г-н Кирил Петков в предаването „Лице в лице“ на 20-ти юли 2022г., че Комисия за защита на конкуренцията трябва да се намеси при определянето на цените на горивата, Комисията счита за необходимо да предостави следния отговор.

В свои медийни изявления КЗК разясни многократно през последните месеци какви са нейните правомощия и дали може да регулира цените не само на горивата, но и на които да е стоки или услуги. Компетентността на КЗК е определена в Закона за защита на конкуренцията и тя не обхваща възможност за ценово регулиране. Комисията може да установи дали има забранени споразумения или злоупотреба с господстващо положение на пазара на горива, като многократно запозна обществеността чрез свои прессъобщения какви производства са образувани и какви действия са предприети по тях. Спецификата на работата на Комисията е свързана с извършване на пазарни проучвания, които изискват време, за да бъдат събрани достатъчно доказателства, които обосновават дали е извършено нарушение на закона.

Чрез изявлението, направено във въпросното предаване, бяха изопачени правомощията на Комисията, като бе посочено, Комисията е компетентна да регулира цените на горивата и да постанови тяхното понижение.

КЗК заявява категорично, че в рамките на своите правомощия е предприела всички необходими действия във връзка със завишените цени на масовите горива в страната. Всеки нов състав на Комисията би разполагал със същите правомощия, поради което считаме, че обществото се въвежда в заблуждение, че има възможност автоматично да бъде създаден по-силен орган.

Както разяснихме многократно, регулирането на цени може да попадне в правомощията на секторните регулатори, но е несъвместимо със защитата на конкуренцията. КЗК продължава да бъде активно ангажирана със състоянието на конкурентната среда в сектора на автомобилните горива и полага всички необходими усилия, за да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията.

Новини