Издаване на разрешение за индивидуално освобождаване от забрана