Current announcements

Message № СБП-64-30.11.2022

Description: Съобщение за предстояща концентрация между „Еко България” ЕАД/обособени части от търговското предприятие на „Бислав“ ООД

Proceeding number : КЗК/782/2022

Published : 11/30/2022 10:53:07 AM

Message № СБП-63-30.11.2022

Description: Концентрация Ултимейт Енерджи Инвестмънт Груп Ел Ел Си-Брикел

Proceeding number : КЗК/781/2022

Published : 11/30/2022 10:25:20 AM

Message № СБП-62-30.11.2022

Description: Концентрация Ултимейт Енерджи Инвестмънт Груп Ел Ел Си-ТЕЦ Бобов Дол

Proceeding number : КЗК/780/2022

Published : 11/30/2022 10:19:17 AM

Message № СБП-61-29.11.2022

Description: Съобщение за предстояща концентрация между „Агрия Груп Холдинг“ АД и „Алмагест“ АД

Proceeding number : КЗК/777/2022

Published : 11/29/2022 10:37:57 AM