Signals submission

Тук може да подадете сигнал за:Какво представлява платформата за анонимно подаване на сигнали?


Вътрешната информация, познания и указаното съдействие, могат да бъдат мощен инструмент, който да помогне на КЗК да разкрие картели и други нарушения. Такава информация е ценна и може да допринесе за успеха на нашите разследвания


Вие като физическо лице можете да ни помогнете да се борим с картелите и други нарушения на антитръстовите правила, ако ни докладвате вътрешна информация за подобни антиконкурентни практики. Тези практики, които са забранени от законодателството, причиняват значителни щети икономиката.


Ако имате преки познания за бизнес практики, които смятате за грешни, можете да ни помогнете, като ни предоставите тази информация доброволно.