First Second
Начало

Електронни услуги на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) с УЕП

Сайтът за електронни услуги на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) Ви дава възможност да подавате уведомления, искания и жалби по ЗОП, ЗК и ЗЗК

Подаване на уведомления, искания и жалби по ЗОП, ЗК и ЗЗК

Използването на услуги изисква регистриране в сайта с УЕП:

Регистриране на упълномощено лице за подаване на искане/уведомление/ жалба до КЗК с УЕП

След регистрация в сайта за Вас ще бъдат достъпни следните услуги:

  • Искане по чл. 38, ал. 1, т. 3 от ЗЗК_глави трета и четвърта;
  • Искане по чл. 38, ал. 1, т. 3 от ЗЗК_глава седма;
  • Уведомление за концентрация по чл.79, ал.3 от ЗЗК;
  • Жалба по ЗОП;
  • Жалба по ЗК;
  • Документ със свободен текст

Образци на документи:

Образец на искане по чл.38,ал.1,т.3 от ЗЗК глави трета и четвърта (форма искане и указания на комисията)

Образец на искане по чл.38,ал.1,т.3 от ЗЗК глава седма(форма искане и указания на комисията)

Образец на уведомление за концентрация по чл.79,ал.3, от ЗЗК (форма и указания за попълване)

ЗОП Образец на жалба по ЗОП

ЗК Образец на жалба по ЗК

Документ със свободен текст

Ръководство за потребителите на електронни услуги на Комисия за защита на конкуренцията

Често задавани въпроси

Тарифа за таксите