Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/765/2021   
Описание: Жалба - "Българска автомобилна индустрия" ЕАД с/у Решение № 28/09.09.2021 на "Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна;„Доставка на екологични превозни средства и зарядни станции по 2 обособени позиции, в частта по Обособена позиция № 1 „Доставка нови електрически автобуси - тип "соло" и станции за зареждане към тях“, в рамките на проект " Екологично чист транспорт за Варна“ финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG16M1OP002-5.004 – „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“
 • Дата на образуване: 27.09.2021 г.
 • Дата на приключване: 28.10.2021 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ" ЕАД
 • Ответник(ници): "ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД - ВАРНА
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 23.09.2021 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 04.11.2021 г.

Документи
Решение № АКТ-1025-28.10.2021  

Дата на решение: 28.10.2021 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ" ЕАД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(за направените разноски) - "БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ" ЕАД; друго(възлага да заплати на "Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна направените разноски - 200 лв.) - "БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ" ЕАД; друго(възлага да заплати на Консорциум "ЕКО ТРАНСПОРТ ВАРНА" направените разноски - 4320 лв.) - "БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ" ЕАД;

Дата на публикуване: 04.11.2021 г.
PDF ODF
съобщения и призовки по ЗОП № СБП-41-21.10.2021  

Дата на съобщения и призовки по зоп: 21.10.2021 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 21.10.2021 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-1721-23.09.2021  

Дата на жалба по зоп: 23.09.2021 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 23.09.2021 г.