Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
01.06.2020   30.05.2020   28.05.2020   26.05.2020   24.05.2020   22.05.2020   20.05.2020  
31.05.2020   29.05.2020   27.05.2020   25.05.2020   23.05.2020   21.05.2020   19.05.2020  

Намерени са общо 1 решение по ЗК публикувани на 01.06.2020 г.
1     Решение № АКТ-410-28.05.2020
  • Дата на решение: 28.05.2020 г.
  • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ФРИ ТРЕЙД 97" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА на „Фри Трейд 79“ ЕООД да заплати направените по производството разноски от Министерство на туризма) - "ФРИ ТРЕЙД 97" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Фри Трейд 79“ ЕООД за възлагане на направените по производството разноски) - "ФРИ ТРЕЙД 97" ЕООД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/267/2020
  • Вид производство: ЗК
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
  • Инициатор(и): "ФРИ ТРЕЙД 97" ЕООД
  • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/
Дата на публикуване: 01.06.2020 г.

PDF ODF