Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
27.10.2021   25.10.2021   23.10.2021   21.10.2021   19.10.2021   17.10.2021   15.10.2021  
26.10.2021   24.10.2021   22.10.2021   20.10.2021   18.10.2021   16.10.2021   14.10.2021  

Намерени са общо 4 разпореждания по ЗОП публикувани на 27.10.2021 г.
1     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 27.10.2021 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1860-12.10.2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Дата на публикуване: 27.10.2021 г.

2     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 27.10.2021 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "БГНОВА" АД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1518-19.08.2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "БГНОВА" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БУРГАС
Дата на публикуване: 27.10.2021 г.

3     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 27.10.2021 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - УЕСТИНГХАУС ЕЛЕКТРИК ШВЕЦИЯ АБ, КЛОН БЪЛГАРИЯ;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1765-28.09.2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): УЕСТИНГХАУС ЕЛЕКТРИК ШВЕЦИЯ АБ, КЛОН БЪЛГАРИЯ
 • Ответник(ници): "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД
Дата на публикуване: 27.10.2021 г.

4     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 27.10.2021 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1861-12.10.2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Дата на публикуване: 27.10.2021 г.