Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
05.06.2020   03.06.2020   01.06.2020   30.05.2020   28.05.2020   26.05.2020   24.05.2020  
04.06.2020   02.06.2020   31.05.2020   29.05.2020   27.05.2020   25.05.2020   23.05.2020  

Намерени са общо 1 разпореждане по ЗОП публикувани на 05.06.2020 г.
1     Разпореждане
  • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 05.06.2020 г.
  • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ЙОРДАНОВ ИНЖИНЕРИНГ" ЕООД;
  • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
  • Номер на производството пред КЗК: -
  • Номер на входящ документ: ВХР-715-11.05.2020
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
  • Инициатор(и): "ЙОРДАНОВ ИНЖИНЕРИНГ" ЕООД
  • Ответник(ници): ОБЩИНА ВАРНА
Дата на публикуване: 05.06.2020 г.