Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
02.06.2020   31.05.2020   29.05.2020   27.05.2020   25.05.2020   23.05.2020   21.05.2020  
01.06.2020   30.05.2020   28.05.2020   26.05.2020   24.05.2020   22.05.2020   20.05.2020  

Намерени са общо 1 определение по ЗОП публикувани на 02.06.2020 г.
1     Определение № АКТ-436-28.05.2020
  • Дата на определение: 28.05.2020 г.
  • Произнасяне: оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на председателя на УС на АПИ за допускане на предварително изпълнение на Решение № 42/21.04.2020 г. на председателя на УС на АПИ) - АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/320/2020
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
  • Инициатор(и): "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД
  • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/
Дата на публикуване: 02.06.2020 г.

PDF ODF