Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
26.10.2021   24.10.2021   22.10.2021   20.10.2021   18.10.2021   16.10.2021   14.10.2021  
25.10.2021   23.10.2021   21.10.2021   19.10.2021   17.10.2021   15.10.2021   13.10.2021  

Намерени са общо 9 определения по ЗОП публикувани на 26.10.2021 г.
1     Определение № АКТ-1017-21.10.2021
 • Дата на определение: 21.10.2021 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО /УНСС/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/799/2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): НАФТСО / НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИ ЗА ТЪРГОВСКА СИГУРНОСТ И ОХРАНА
 • Ответник(ници): УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО /УНСС/
Дата на публикуване: 26.10.2021 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-1016-21.10.2021
 • Дата на определение: 21.10.2021 г.
 • Произнасяне: допуска налагане на временна мярка() - СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "СЛАТИНА" / СО - РАЙОН "СЛАТИНА";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/795/2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "МИС МИЛК" ЕООД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "СЛАТИНА" / СО - РАЙОН "СЛАТИНА"
Дата на публикуване: 26.10.2021 г.

PDF ODF
3     Определение № АКТ-1015-21.10.2021
 • Дата на определение: 21.10.2021 г.
 • Произнасяне: друго(оставя без уважение искане за изменение в частта на разноските) - "ДИ ЕНД ДИ ЛИГЪЛ КОНСУЛТ" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/510/2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ДИ ЕНД ДИ ЛИГЪЛ КОНСУЛТ" ЕООД
 • Ответник(ници): ММС /МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА/
Дата на публикуване: 26.10.2021 г.

PDF ODF
4     Определение № АКТ-1014-21.10.2021
 • Дата на определение: 21.10.2021 г.
 • Произнасяне: друго(оставя без уважение искане за допускане на предварително изпълнение) - "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/787/2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ДЗЗД "МЕГА СТРОЙ - ДП"
 • Ответник(ници): "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД
Дата на публикуване: 26.10.2021 г.

PDF ODF
5     Определение № АКТ-1013-21.10.2021
 • Дата на определение: 21.10.2021 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение друго искане в хода на производството(ПИ) - ОБЩИНА БОТЕВГРАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/779/2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "БТ - ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БОТЕВГРАД
Дата на публикуване: 26.10.2021 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (9)] Следваща > Последна >>