Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
02.06.2020   31.05.2020   29.05.2020   27.05.2020   25.05.2020   23.05.2020   21.05.2020  
01.06.2020   30.05.2020   28.05.2020   26.05.2020   24.05.2020   22.05.2020   20.05.2020  

Намерени са общо 3 решения по ЗОП публикувани на 02.06.2020 г.
1     Решение № АКТ-422-28.05.2020
 • Дата на решение: 28.05.2020 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - "СОФИЙСКА ВОДА" АД; друго((Възлага разноски)) - "СОФИЙСКА ВОДА" АД; оставя без уважение друго искане в хода на производството() - "СОФИЙСКА ВОДА" АД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/245/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "СТАР ПОСТ" ООД
 • Ответник(ници): "СОФИЙСКА ВОДА" АД
Дата на публикуване: 02.06.2020 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-420-28.05.2020
 • Дата на решение: 28.05.2020 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД; друго(разноски) - "САЛАМАНДЪР - АСО" ООД; друго(разноски) - "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/246/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "САЛАМАНДЪР - АСО" ООД
 • Ответник(ници): "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД
Дата на публикуване: 02.06.2020 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-416-28.05.2020
 • Дата на решение: 28.05.2020 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № ВХР-341/27.02.2020 г. с п.к. 20.02.2020 г. от страна на "Българска автомобилна индустрия" ЕАД срещу Решение № З—132 от 10.02.2020 г. на изпълнителния директор на "Летище София" ЕАД) - "БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ" ЕАД; друго(ВЪЗЛАГА "Българска автомобилна индустрия" ЕАД да заплати направените от възложителя в хода на производството пред КЗК разноски за юрисконсултско възнаграждение, като определя техния размер на 200 лв.) - "БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ" ЕАД; друго(ВЪЗЛАГА "Българска автомобилна индустрия" ЕАД да заплати на заинтересованата страна "Авто инженеринг холдинг груп" ЕООД направените в хода на производството пред КЗК разноски за адвокатско възнаграждение, като определя техния размер на 1 200 лв.) - "БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ" ЕАД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на "Българска автомобилна индустрия" ЕАД за възлагане на направените в производството разноски.) - "БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/175/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ" ЕАД
 • Ответник(ници): "ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД
Дата на публикуване: 02.06.2020 г.

PDF ODF