Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
27.10.2021   25.10.2021   23.10.2021   21.10.2021   19.10.2021   17.10.2021   15.10.2021  
26.10.2021   24.10.2021   22.10.2021   20.10.2021   18.10.2021   16.10.2021   14.10.2021  

Намерени са общо 1 решение по ЗОП публикувани на 27.10.2021 г.
1     Решение № АКТ-1004-21.10.2021
  • Дата на решение: 21.10.2021 г.
  • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за разноски. ) - "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД; друго(ВЪЗЛАГА на „СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ“ ЕАД да заплати на „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ – ВРАЦА“ разноски с размер на размер на 14 144,40 лв. с ДДС за заплатено адвокатско възнаграждение) - "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/667/2021
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП
  • Инициатор(и): "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД
  • Ответник(ници): "ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ - ВРАЦА" ЕООД
Дата на публикуване: 27.10.2021 г.

PDF ODF