Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
03.06.2020   01.06.2020   30.05.2020   28.05.2020   26.05.2020   24.05.2020   22.05.2020  
02.06.2020   31.05.2020   29.05.2020   27.05.2020   25.05.2020   23.05.2020   21.05.2020  

Намерени са общо 3 решения по ЗЗК публикувани на 03.06.2020 г.
1     Решение № АКТ-433-28.05.2020
 • Дата на решение: 28.05.2020 г.
 • Произнасяне: друго(Регламентирането на дейността на търговците, осъществяващи погребални и каменоделски услуги на територията на гробищните паркове и изискванията към тях, следва да се кодифицират в Закон за погребалната дейност);
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/176/2020
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията
 • Инициатор(и): СЬЮЗ НА ПОГРЕБАЛНИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 03.06.2020 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-432-28.05.2020
 • Дата на решение: 28.05.2020 г.
 • Произнасяне: предлага изменение на проекта на акт(Проект на ЗИД на ЗУТ - изискване за професионален стаж на консултантите по оценка на съответствието и/или строителен надзор) - МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО /МРРБ/; друго(Проект на ЗИД на ЗУТ - изискването за липса на свързаност между инвеститор/строител и акредитирана лаборатория за изпитване на строителни материали не нарушава конкуренцията.) - МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО /МРРБ/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/988/2019
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 03.06.2020 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-431-28.05.2020
 • Дата на решение: 28.05.2020 г.
 • Произнасяне: образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1(Образува производство за проучване на евентуално извършено нарушение по глава VІІ от ЗЗК от страна на „БТВ Медиа Груп“ ЕАД);
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; гл. 7 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/342/2020
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): "БТВ МЕДИЯ ГРУП" ЕАД
Дата на публикуване: 03.06.2020 г.

DOC