Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
27.10.2021    25.10.2021    23.10.2021    21.10.2021    19.10.2021    17.10.2021    15.10.2021   
26.10.2021    24.10.2021    22.10.2021    20.10.2021    18.10.2021    16.10.2021    14.10.2021   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 27.10.2021 г.
1     Съобщение № СБП-45-27.10.2021
  • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена жалба от „ЕЙЧ ТИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с вх. № ВХР-1798/ 01.10.2021г. срещу Решение №71/24.09.2021г. на генералния директор на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“, с което е обявено класиране и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на железопътни релси тип 60 Е1 с марка стомана R260".
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 27.10.2021 г.