Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
27.10.2021    25.10.2021    23.10.2021    21.10.2021    19.10.2021    17.10.2021    15.10.2021   
26.10.2021    24.10.2021    22.10.2021    20.10.2021    18.10.2021    16.10.2021    14.10.2021   

Намерени са общо 16 производства по ЗОП образувани на 27.10.2021 г.
1     Производство № КЗК/846/2021 RSS
 • Дата на образуване: 27.10.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ПЪТИЩА ПЕРНИК"
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/
 • Описание: Жалба - ДЗЗД "Пътища Перник" с/у Решение № F156191/11.10.21 на АПИ;„Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища, по обособени позиции на територията на ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, както следва: • Обособена позиция № 1 – ОПУ Благоевград • Обособена позиция № 2 – ОПУ Кюстендил • Обособена позиция № 3 – ОПУ Перник • Обособена позиция № 4 – ОПУ София, в частта по обособена позиция № 3
2     Производство № КЗК/845/2021 RSS
 • Дата на образуване: 27.10.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" /АПИ/
 • Описание: Жалба - "Инжстройинженеринг" ЕООД с/у Решение № F156354/11.10.2021 на АПИ;Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища, по обособени позиции на територията на СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата
3     Производство № КЗК/844/2021 RSS
 • Дата на образуване: 27.10.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ОБОНАТО БИЛД" ЕООД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" /АПИ/
 • Описание: Жалба - "Обонато Билд" ЕООД с/у Решение изх.№ 123/11.10.2021 на АПИ;„Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища, по обособени позиции на територията на ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, както следва: • Обособена позиция № 1 – ОПУ Благоевград • Обособена позиция № 2 – ОПУ Кюстендил • Обособена позиция № 3 – ОПУ Перник • Обособена позиция № 4 – ОПУ София
4     Производство № КЗК/843/2021 RSS
 • Дата на образуване: 27.10.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ПЪТСТРОЙ ВДХ" ЕАД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" /АПИ/
 • Описание: Жалба - "Пътстрой ВДХ" ЕАД с/у Решение № F156363/11.10.2021 на АПИ;„Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища, по обособени позиции на територията на ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата.", в частта по обособена позиция № 1 – ОПУ БУРГАС
5     Производство № КЗК/842/2021 RSS
 • Дата на образуване: 27.10.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ИНФРА ЕКСПЕРТ" АД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" /АПИ/
 • Описание: Жалба - "Инфра Експерт" АД с/у Решение № F156191/11.10.2021 на АПИ;„Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища, по обособени позиции на територията на ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, в частта по обособена позиция № 4 – ОПУ София
6     Производство № КЗК/841/2021 RSS
 • Дата на образуване: 27.10.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ИНФРА ЕКСПЕРТ" АД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" /АПИ/
 • Описание: Жалба - "Инфра Експерт" АД с/у Решение № F156354/11.10.2021 на АПИ;Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища, по обособени позиции на територията на СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата
7     Производство № КЗК/840/2021 RSS
 • Дата на образуване: 27.10.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "АБ" АД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/
 • Описание: Жалба - "АБ" АД с/у Решение № F156215/11.10.21 на АПИ;„Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации на АМ Хемус – ОПУ София и ОПУ Ловеч; АМ Хемус – ОПУ Варна и ОПУ Шумен; АМ Тракия – ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас; АМ Марица – ОПУ Хасково, по обособени позиции, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, в частта по обособена позиция № 4
8     Производство № КЗК/839/2021 RSS
 • Дата на образуване: 27.10.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "АБ" АД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" /АПИ/
 • Описание: Жалба - "АБ" АД с/у Решение № F156235/11.10.2021 на АПИ;„Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища, по обособени позиции на територията на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, в частта по Обособена позиция № 5 – ОПУ Хасково
9     Производство № КЗК/838/2021 RSS
 • Дата на образуване: 27.10.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - СЛИВЕН" ЕООД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" /АПИ/
 • Описание: Жалба - "Пътно поддържане - Сливен" ЕООД с/у Решение № F156363/11.10.2021 на АПИ;„Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища, по обособени позиции на територията на ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата."
10     Производство № КЗК/837/2021 RSS
 • Дата на образуване: 27.10.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ПЪТПЕРФЕКТ - Т" ЕАД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/
 • Описание: Жалба - "Пътперфект - Т" ЕАД с/у Решение № F156353/11.10.21 на АПИ;„Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища, по обособени позиции на територията на СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата по обособени позиции
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 10 от (16)] Следваща > Последна >>