Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
05.06.2020    03.06.2020    01.06.2020    30.05.2020    28.05.2020    26.05.2020    24.05.2020   
04.06.2020    02.06.2020    31.05.2020    29.05.2020    27.05.2020    25.05.2020    23.05.2020   

Намерени са общо 2 производства по ЗОП образувани на 05.06.2020 г.
1     Производство № КЗК/352/2020 RSS
 • Дата на образуване: 05.06.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): НАФТСО / НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИ ЗА ТЪРГОВСКА СИГУРНОСТ И ОХРАНА
 • Ответник(ници): ДАЕУ /ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ"/
 • Описание: Жалба - НАФТСО с/у Решение № ДАЕУ-10625/05.05.2020 на ДАЕУ;„Охрана на Съобщителни обекти със специално предназначение /СОСП/ и складови бази /СБ/ от системата на Държавна агенция „Електронно управление“/ДАЕУ/“ в обособени позиции
2     Производство № КЗК/351/2020 RSS
 • Дата на образуване: 05.06.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЕКО ТИТАН" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
 • Описание: Жалба - "Еко Титан" ЕООД с/у Решение № 12/12.05.20 на Община Тетевен;„Сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци и поддръжка на местата за обществено ползване на територията на Община Тетевен”