Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
27.10.2021     25.10.2021     23.10.2021     21.10.2021     19.10.2021     17.10.2021     15.10.2021    
26.10.2021     24.10.2021     22.10.2021     20.10.2021     18.10.2021     16.10.2021     14.10.2021    

Намерени са общо 9 жалби по ЗОП публикувани на 27.10.2021 г.
1     Жалба № ВХР-1975-27.10.2021  
 • Наименование на жалбоподателя: "БИЛДИНГ - ТД" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА СЛИВЕН
 • Обжалван акт № РД 15-1888
 • Дата на жалбата: 27.10.2021 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Билдинг - ТД" ЕООД с/у Решение № РД 15-1888/18.10.2021 на община Сливен;„Избор на Изпълнител на строителни и монтажни работи за обект: „Разширение на ОУ „Паисий Хилендарски” с. Тополчане Община Сливен“
2     Жалба № ВХР-1974-27.10.2021  
 • Наименование на жалбоподателя: "Д4 КЪМПАНИ" ЕООД
 • Ответник(ници): "В И К" ЕАД, БУРГАС
 • Обжалван акт № ОП-59-18
 • Дата на жалбата: 27.10.2021 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Д4 Къмпани" ЕООД с/у Разяснение № ОП-59-18/18.10.21 на "В и К" ЕАД, Бургас;Инженеринг – проектиране и строителство на обект „Реконструкция на линията за утайки на ПСОВ Бургас“
3     Жалба № ВХР-1973-27.10.2021  
 • Наименование на жалбоподателя: "МИС МИЛК" ЕООД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА; СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "КРАСНО СЕЛО"
 • Обжалван акт № F155635
 • Дата на жалбата: 27.10.2021 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Мис милк" ЕООД с/у Решение № F155635/30.09.21 на СО, р-н "Красно село";"Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения и детската кухня на територията на район "Красно село", Столична община, по 5 (пет) обособени позиции "
4     Жалба № ВХР-1972-27.10.2021  
 • Наименование на жалбоподателя: "ПВП" ДЗЗД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" /АПИ/
 • Обжалван акт № -
 • Дата на жалбата: 27.10.2021 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "ПВП" ДЗЗД с/у Решение от 11.10.2021 на АПИ;„Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища, по обособени позиции на територията на СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата
5     Жалба № ВХР-1971-27.10.2021  
 • Наименование на жалбоподателя: "СТЕМО" ООД
 • Ответник(ници): ВСС /ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ/
 • Обжалван акт № F153646
 • Дата на жалбата: 27.10.2021 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Стемо" ООД с/у Решение № F153646/29.09.21 на ВСС;Осигуряване на хардуерно обезпечаване ползването на софтуер за ускорено създаване и възпроизвеждане на съдебни актове и други документи чрез диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст (Voice to Text) и функционалности за допълнителна автоматизация
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (9)] Следваща > Последна >>