КЗК санкционира „Джипи финанс груп“ ЕООД за извършено нарушение за имитация на марка

20 09 2022

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „Джипи финанс груп“ ЕООД в размер на 2 500 лв. за извършено нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК (имитация на марка).

В проучването по преписката, образувана по искане на „Уник-Т“ ЕООД, се установи, че обект на имитация е наименованието на ресторант - „Аераки“, стопанисван от подателя на искането, находящ се в гр. Св. Влас, което се използва от „Джипи финанс груп“ ЕООД като наименование на собствения му ресторант през летния сезон на 2021 г. с наименование „Аераки“/ „Айраки“, находящ се в Приморски парк, гр. Бургас.

Между наименованията на двата ресторанта е налице пълна идентичност във визуално, фонетично и смислово отношение. Високото сходство се определя не само от идентичния словен елемент „AERAKI“, но и от използването на идентичен шрифт на буквите и начин на изписване. Надписът на входа на заведението на ответното дружество изцяло копира начина, по който е изписано името на заведението на „Уник-Т“ ЕООД, включително и на табела при неговия вход. По този начин потребителите могат да се въведат в заблуждение, което засяга по недобросъвестен начин интересите на „Уник-Т“ ЕООД (което притежава регистрирана комбинирана марка „Aeraki greek restaurant“) и другите конкуренти.  

Пълният текст на решението е достъпен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес: https://reg.cpc.bg.

Новини