Нормативна уредба

Категория
Категория
Конституция
Закони
Подзаконови нормативни актове
Насоки на КЗК
Антитръст
Концентрации
Актове на Европейският Съюз
Други
file icon
Правила за приоритизиране на искания за образуване на производства по глава девета и глава дванадесета от Закона за защита на конкуренцията
Публикуван на: 18-05-2022
file icon
Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по Закона за защита на конкуренцията
Публикуван на: 18-05-2022
file icon
Правила за одобряване на мерки за запазване на конкуренцията при концентрации между предприятия
Публикуван на: 18-05-2022
file icon
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА КЗК
Публикуван на: 18-05-2022
file icon
Вътрешни правила за запазване самоличността на лица, дали обяснения или предоставили данни за извършени нарушения по Закона за защита на конкуренцията, и на лицата, чиято самоличност се иска да бъде запазена в тайна в производства за установяване на нарушения по Глава седма „б“ от ЗЗК
Публикуван на: 18-05-2022
file icon
Закон за защита на конкуренцията
Публикуван на: 04-05-2022
file icon
Закон за концесиите
Публикуван на: 04-05-2022
file icon
Закон за обществените поръчки
Публикуван на: 04-05-2022
file icon
Конституция на Република България
Публикуван на: 04-05-2022