ВХР-915/10.05.2019
Теодора Йорданова
(Главен специалист)

чл.35. ал.1. т.1 от ЗПКОНПИ
-
чл.35. ал.1. т.2 от ЗПКОНПИ

чл.35. ал.1. т.3 от ЗПКОНПИ
-
чл.35. ал.1. т.4 от ЗПКОНПИ
-
ВХР-114/18.01.2019
Турхан Апдула
(Младши експерт)

чл.35. ал.1. т.1 от ЗПКОНПИ
-
чл.35. ал.1. т.2 от ЗПКОНПИ

чл.35. ал.1. т.3 от ЗПКОНПИ
-
чл.35. ал.1. т.4 от ЗПКОНПИ
-
ВХР-710/15.04.2019
Цветина Кондиева
(Юрисконсулт)

чл.35. ал.1. т.1 от ЗПКОНПИ
-
чл.35. ал.1. т.2 от ЗПКОНПИ

чл.35. ал.1. т.3 от ЗПКОНПИ
-
чл.35. ал.1. т.4 от ЗПКОНПИ
-
ВХР-968/14.05.2019
Яна Янева
(Главен експерт)

чл.35. ал.1. т.1 от ЗПКОНПИ
-
чл.35. ал.1. т.2 от ЗПКОНПИ

чл.35. ал.1. т.3 от ЗПКОНПИ
-
чл.35. ал.1. т.4 от ЗПКОНПИ
-