Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административни услуги
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links
ВАС потвърди окончателно решение на КЗК, с което са установени нарушения по чл.37а от ЗЗК, извършени от дружества от Групата ЧЕЗ
02.4.2021 г. 10:31:40

          Върховният административен съд потвърди окончателно решение на КЗК, с което са установени нарушения по чл.37а от ЗЗК, извършени от  дружества от Групата ЧЕЗ 

С Решение № 466/11.06.2020 г. Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) наложи санкции за извършени нарушения по чл. 37а, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) на „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД.

КЗК установи, че предприятията от Групата ЧЕЗ са извършили злоупотреба с по-силната си позиция на договаряне, като неоснователно са прекратили дългосрочните си търговски отношения с „Фаст Пей ХД“ АД и са сключили безвъзмезден договор с това дружество при необосновано тежки и дискриминационни условия.  

За установеното нарушение КЗК наложи имуществени санкции в размер на: 1) 4 193 758 лв. на „ЧЕЗ Електро България“ АД; 2) 207 742 лв. на „ЧЕЗ България“ ЕАД; и 3) 10 000 лв. на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.  

Решението на КЗК е окончателно потвърдено в цялост с Решение № 3855/25.03.2021 г. на ВАС, постановено по адм. д. 1354/2021 г. 

         Решение № 466/11.06.2020 г. на КЗК е достъпно в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес www.cpc.bg .

Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия