Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административни услуги
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Новини
A A A
14-04-2021 КЗК санкционира „Турбо Експерт Бургас“ ЕООД за нелоялна конкуренция
13-04-2021 КЗК санкционира дистрибутори на водещи марки детски стоки за нарушения на конкуренцията
02-04-2021 ВАС потвърди окончателно решение на КЗК, с което са установени нарушения по чл.37а от ЗЗК, извършени от дружества от Групата ЧЕЗ
25-02-2021 КЗК санкционира „Етап-Адресс” АД за нелоялна конкуренция
22-02-2021 КЗК санкционира „Алегро ТД 7“ ООД за нелоялна конкуренция
02-02-2021 ВАС потвърди окончателно решение на КЗК, с което са установени нарушения, извършени от дружества от икономическата група ЧЕЗ
01-02-2021 Проект за „Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”
26-01-2021 КЗК санкционира „Сведо груп“ ООД за нелоялна конкуренция
18-01-2021 КЗК разреши Юнайтед Медия да придобие „Вестник Телеграф“ ЕООД
18-01-2021 КЗК разреши Юнайтед Медия да придобие „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД
18-01-2021 Комисията за защита на конкуренцията разреши сделката „Булгартрансгаз“ ЕАД / „Газтрейд“ С.А.
21-12-2020 Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията
15-12-2020 Комисия за защита на конкуренцията прие правила за предварителни контакти по концентрации
15-12-2020 Комисията за защита на конкуренцията разреши сделката „Софарма Трейдинг“ АД / „Фармастор“ и наложи имуществена санкция
24-11-2020 Комисията за защита на конкуренцията прие нови Насоки за противодействие срещу тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки
20-10-2020 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ И ЗА ДОСТЪПА НА ВЪНШНИ ЛИЦА ДО ПОМЕЩЕНИЯТА НА КЗК
23-09-2020 КЗК санкционира „Кауфланд България ЕООД енд КО” КД за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
21-09-2020 Комисията за защита на конкуренцията предяви на „Смарт СМ“ ООД твърдения за извършено нарушение на чл. 15, ал. 1 от ЗЗК
18-09-2020 КЗК разреши „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД да придобие „Елит Медиа България“ ЕООД, „Радио Веселина“ ЕАД, „Витоша ФМ“ ЕООД и „Радио Експрес“ АД
31-08-2020 КЗК ЗАПОЧВА ЗАДЪЛБОЧЕНО ПРОУЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА „Еврохолд България“ АД/Предприятията на ЧЕЗ в България
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия