Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Новини
A A A
02-09-2021 Правилата на конкурентното право в условията на криза
20-08-2021 КЗК санкционира „Ролпласт 2016 – Илиян Петров“ ЕООД за имитация
03-08-2021 Комисията за защита на конкуренцията предяви твърдения за злоупотреба с господстващо положение от страна на две лечебни заведения
03-08-2021 КЗК наложи санкция за забранено споразумение на пазара на търговия с детски дрехи, обувки и аксесоари
28-07-2021 КЗК санкционира 30 дружества за участие в картел по Националната програма за енергийна ефективност в Пловдив
22-07-2021 КЗК прие Правила за одобряване на мерки за запазване на конкуренцията при концентрации между предприятия
25-06-2021 Европейската мрежа по конкуренция публикува съвместен документ относно включването на националните органи по конкуренция в Акта за цифровите пазари
23-06-2021 КЗК се самосезира за установяване на евентуално забранено споразумение между „Тотал Ел Си“ ЕООД и „Най 2015“ ЕООД с цел манипулиране на процедури за възлагане на обществени поръчки
22-06-2021 Комисията за защита на конкуренцията актуализира образците на уведомление за концентрация и на искане за установяване на антитръстови нарушения
18-06-2021 КЗК прие подзаконови нормативни актове, предвидени в ЗЗК
02-06-2021 Комисията за защита на конкуренцията се самосезира за установяване на евентуална злоупотреба с господстващо положение от страна на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД
02-06-2021 КЗК санкционира „Логел“ ООД за нелоялна конкуренция
01-06-2021 КЗК санкционира „Мери Оригинал“ ЕООД и ЕТ „Мери – Марияна Николова“ за имитация
28-05-2021 КЗК санкционира „Ес Ди Ай Груп“ ООД за нелоялна конкуренция
28-05-2021 КЗК санкционира „Бонеккс“ ЕООД за нелоялна конкуренция
20-05-2021 Обществено обсъждане на Проект на Програма за освобождаване от санкции или намаляване на санкциите и Правила за прилагането й
20-05-2021 Обществено обсъждане на Проект на Правила за одобряване на мерки за запазване на конкуренцията при концентрации между предприятия
20-05-2021 Обществено обсъждане на Проект на Правила за разглеждане на предложения за поемане на задължения по Закона за защита на конкуренцията
20-05-2021 Обществено обсъждане на Проект на Правила за приоритизиране на искания за образуване на производства по Глава девета и Глава дванадесета от Закона за защита на конкуренцията
20-05-2021 Обществено обсъждане на Проект на Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по Закона за защита на конкуренцията
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия