Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административни услуги
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Нормативна уредба
Чл. 19 от Конституция на Република България A A A

Чл. 19. (1) Икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива.

(2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

(3) Инвестициите и стопанската дейност на български и чуждестранни граждани и юридически лица се закрилят от закона.

(4) Законът създава условия за коопериране и други форми на сдружаване на гражданите и юридическите лица за постигане на стопански и социален напредък.

Конституция на Република България A A A
Конституция на Република България
270152 байта
Публикувано: 03-07-2009
Закони A A A
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
330240 байта
Публикувано: 01-08-2019
ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ
769024 байта
Публикувано: 01-08-2019
ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
1329152 байта
Публикувано: 01-08-2019
Регламенти, директиви и други - Концентрации A A A
123
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (EO) № 139/2004 За контрола по отношение на концентрациите между предприятия
600525 байта
Публикувано: 06-07-2009
РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 802/2004 За прилагане на Регламент на Съвета (ЕО) № 139/2004 относно контрола върху обединенията на предприятия
707795 байта
Публикувано: 06-07-2009
РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 1033/2008 за изменение на Регламент (ЕО) № 802/2004 за прилагане на Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета относно контрола върхуконцентрациите междупредприятията
102325 байта
Публикувано: 06-07-2009
Консолидирано юрисдикционно известие на Комисията, съгласно Регламент(ЕО)№139/2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия.
383569 байта
Публикувано: 06-07-2009
Известие на Комисията за опростена процедура за разглеждане на някои концентрации по Регламент на Съвета (ЕО) № 139/2004
481664 байта
Публикувано: 06-07-2009
123
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия