Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административни услуги
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Контакти
Контакти A A A

Адрес:

Комисия за защита на конкуренцията, България София 1000, бул. Витоша №18

Работно време на деловодство с външни лица
9-13 ч и 13.30-16 ч
 
Телефони:
Телефон за справки: 02 935 62 22
Деловодство: 02 935 61 13
Пресцентър: 02 935 61 88, 02 935 61 15
Факс:
02 980 73 15
 
Пишете ни на адрес:

 email address

Само документи /доказателства по преписки/ във връзка с вече образувани производства по жалби по реда на ЗОП и ЗК, можете да изпращате на адрес:

 zop email
 
Уважаеми потребители,
Съобщаваме Ви, че считано от 17.10.2018 г., ще изпращаме  уведомления (при необходимост) до страните по съответната преписка, във връзка с администриране (комплектоване и размяна на документи) на постъпили жалби до Върховен административен съд срещу разпореждания за отказ от образуване на производство на Председателя на КЗК, определения и решения на Комисията по Закона за обществените поръчки, от следния електронен адрес:
 
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия