Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Conflict of interest and anti-corruption Конфликт на интереси
A A A

Вх.номер Име, презиме,фамилия  чл.35. ал.1. т.1 от 
ЗПКОНПИ 
чл.35. ал.1. т.2 от 
ЗПКОНПИ 
чл.35. ал.1. т.3 от 
ЗПКОНПИ 
чл.35. ал.1. т.4 от 
ЗПКОНПИ 
Длъжност
ВХР-618/06.04.2021,
ВХР-825/07.05.2021
Елина Николова декларация декларация     Старши експерт
ВХР-898/14.05.2021,
ВХР-1086/14.06.2021
Весела Георгиева декларация декларация     Младши експерт
ВХР-2217/15.11.2021 Гергана Джорова декларация     Старши експерт
ВХР-413-05.03.2021,
ВХР-501-24.03.2021
Карин Джавелкова декларация декларация     Старши специалист
ВХР-2063-12.11.2021 Петър Лазаров декларация       Младши специалист

 

A A A
12345678910...>>
Мария Ефтимова
1180751 байта
Публикувано: 19-03-2018
12345678910...>>
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия