21 ноември 2022

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „КОНЦЕНТРАЦИИ“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „АНТИТРЪСТ И КОНЦЕНТРАЦИИ” ПРИ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА