Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
25.10.2017   23.10.2017   21.10.2017   19.10.2017   17.10.2017   15.10.2017   13.10.2017  
24.10.2017   22.10.2017   20.10.2017   18.10.2017   16.10.2017   14.10.2017   12.10.2017  

Намерени са общо 1 разпореждане по ЗК публикувани на 25.10.2017 г.
1     Разпореждане
  • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зк: 25.10.2017 г.
  • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "МАСТЪР МЕДИЯ ГРУП" ЕООД;
  • Правно основание: чл. 85, ал. 6, т. 2, б. ;
  • Номер на производството пред КЗК: -
  • Номер на входящ документ: ВХР-2048-27.09.2017
  • Вид производство: ЗК
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
  • Инициатор(и): "МАСТЪР МЕДИЯ ГРУП" ЕООД
  • Ответник(ници): ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА
Дата на публикуване: 25.10.2017 г.