Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
11.12.2017   09.12.2017   07.12.2017   05.12.2017   03.12.2017   01.12.2017   29.11.2017  
10.12.2017   08.12.2017   06.12.2017   04.12.2017   02.12.2017   30.11.2017   28.11.2017  

Намерени са общо 5 разпореждания по ЗОП публикувани на 11.12.2017 г.
1     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 11.12.2017 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "РЕМС СТРОЙ" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-2511-27.11.2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "РЕМС СТРОЙ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Дата на публикуване: 11.12.2017 г.

2     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 11.12.2017 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - ДЗЗД "М - ТЕХ ИДА";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-2431-16.11.2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): ДЗЗД "М - ТЕХ ИДА"
 • Ответник(ници): "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД
Дата на публикуване: 11.12.2017 г.

3     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 11.12.2017 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - ДЗЗД "ЧЕХ ГРУП";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-2462-21.11.2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ЧЕХ ГРУП"
 • Ответник(ници): ДП "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО"
Дата на публикуване: 11.12.2017 г.

4     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 11.12.2017 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "СИМ КОНСУЛТИНГ" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-2460-21.11.2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "СИМ КОНСУЛТИНГ" ЕООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА /МОН/
Дата на публикуване: 11.12.2017 г.

5     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 11.12.2017 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - ДЗЗД "ВАРНА ПРИМОРСКИ 2017";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-2572-05.12.2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ВАРНА ПРИМОРСКИ 2017"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ВАРНА
Дата на публикуване: 11.12.2017 г.