Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
10.12.2018   08.12.2018   06.12.2018   04.12.2018   02.12.2018   30.11.2018   28.11.2018  
09.12.2018   07.12.2018   05.12.2018   03.12.2018   01.12.2018   29.11.2018   27.11.2018  

Намерени са общо 4 разпореждания по ЗОП публикувани на 10.12.2018 г.
1     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 10.12.2018 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "НЮ КЕТЪРИНГ САМОКОВ" ДЗЗД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-2557-21.11.2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "НЮ КЕТЪРИНГ САМОКОВ" ДЗЗД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА САМОКОВ
Дата на публикуване: 10.12.2018 г.

2     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 10.12.2018 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - ФОНДАЦИЯ "ПЖПБК" / ФОНДАЦИЯ "ЗА ПОДРОМАГАНЕ ЖЕРТВИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И БОРБА С КОРУПЦИЯТА";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-2529-16.11.2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): ФОНДАЦИЯ "ПЖПБК" / ФОНДАЦИЯ "ЗА ПОДРОМАГАНЕ ЖЕРТВИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И БОРБА С КОРУПЦИЯТА"
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Дата на публикуване: 10.12.2018 г.

3     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 10.12.2018 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - РАДОСТИН ДАМАСКОВ;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-2530-16.11.2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): РАДОСТИН ДАМАСКОВ
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БУРГАС
Дата на публикуване: 10.12.2018 г.

4     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 10.12.2018 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 4, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-2548-20.11.2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ИХТИМАН
Дата на публикуване: 10.12.2018 г.