Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
15.06.2018   13.06.2018   11.06.2018   09.06.2018   07.06.2018   05.06.2018   03.06.2018  
14.06.2018   12.06.2018   10.06.2018   08.06.2018   06.06.2018   04.06.2018   02.06.2018  

Намерени са общо 3 разпореждания по ЗОП публикувани на 15.06.2018 г.
1     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 15.06.2018 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 99" АД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1061-18.05.2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 99" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА МЪГЛИЖ
Дата на публикуване: 15.06.2018 г.

2     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 15.06.2018 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ТЕЛИЯ КОНСУЛТ" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 1, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1329-12.06.2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ТЕЛИЯ КОНСУЛТ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА МАДАН
Дата на публикуване: 15.06.2018 г.

3     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 15.06.2018 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ДУОЛ" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 1, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1330-12.06.2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ДУОЛ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА МАДАН
Дата на публикуване: 15.06.2018 г.