Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
23.02.2018   21.02.2018   19.02.2018   17.02.2018   15.02.2018   13.02.2018   11.02.2018  
22.02.2018   20.02.2018   18.02.2018   16.02.2018   14.02.2018   12.02.2018   10.02.2018  

Намерени са общо 3 разпореждания по ЗОП публикувани на 23.02.2018 г.
1     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 23.02.2018 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ПЕЛТ" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-285-06.02.2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ПЕЛТ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА СЛИВЕН
Дата на публикуване: 23.02.2018 г.

2     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 23.02.2018 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "РЕМС СТРОЙ" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-266-02.02.2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "РЕМС СТРОЙ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Дата на публикуване: 23.02.2018 г.

3     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 23.02.2018 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - ЛЮБОМИР МЕТОДИЕВ ЛЮБЕНОВ;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-295-07.02.2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): ЛЮБОМИР МЕТОДИЕВ ЛЮБЕНОВ
 • Ответник(ници): "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД
Дата на публикуване: 23.02.2018 г.