Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
20.02.2018   18.02.2018   16.02.2018   14.02.2018   12.02.2018   10.02.2018   08.02.2018  
19.02.2018   17.02.2018   15.02.2018   13.02.2018   11.02.2018   09.02.2018   07.02.2018  

Намерени са общо 2 определения по ЗОП публикувани на 20.02.2018 г.
1     Определение № АКТ-197-15.02.2018
 • Дата на определение: 15.02.2018 г.
 • Произнасяне: друго(допуска предварително изпълнение) - БОЛНИЦА ЛОЗЕНЕЦ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/128/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЛФС" ЕООД
 • Ответник(ници): БОЛНИЦА ЛОЗЕНЕЦ
Дата на публикуване: 20.02.2018 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-194-15.02.2018
 • Дата на определение: 15.02.2018 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "ВИАКОМ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/124/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ВИАКОМ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ /МТИТС/
Дата на публикуване: 20.02.2018 г.

PDF ODF