Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
11.12.2018   09.12.2018   07.12.2018   05.12.2018   03.12.2018   01.12.2018   29.11.2018  
10.12.2018   08.12.2018   06.12.2018   04.12.2018   02.12.2018   30.11.2018   28.11.2018  

Намерени са общо 5 определения по ЗОП публикувани на 11.12.2018 г.
1     Определение № АКТ-1380-06.12.2018
 • Дата на определение: 06.12.2018 г.
 • Произнасяне: друго(ИЗМЕНЯ диспозитива на Решение № 1184/18.10.2018 г. на КЗК по преписка № КЗК-779/2017 г., в частта му по т. 3, като след изменението т. 3 от диспозитива на горепосочения акт е, както следва:ВЪЗЛАГА на община Карнобат да заплати на „М-БУС“ ООД разноски ) - ОБЩИНА КАРНОБАТ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/779/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "М - БУС" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КАРНОБАТ
Дата на публикуване: 11.12.2018 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-1379-06.12.2018
 • Дата на определение: 06.12.2018 г.
 • Произнасяне: налага временна мярка() - АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1036/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ИКА - 2М" ЕООД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/
Дата на публикуване: 11.12.2018 г.

PDF ODF
3     Определение № АКТ-1377-06.12.2018
 • Дата на определение: 06.12.2018 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - ДЗЗД "ЧЕХ ГРУП";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1016/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ЧЕХ ГРУП"
 • Ответник(ници): ГД "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА"
Дата на публикуване: 11.12.2018 г.

PDF ODF
4     Определение № АКТ-1368-06.12.2018
 • Дата на определение: 06.12.2018 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане(ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Атанаска Найденова“ ЕООД срещу Решение № 1381/18.10.2018 г. на кмета на община Ихтиман за класиране на участниците и определяне на изпълнител по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изп) - "АТАНАСКА НАЙДЕНОВА" ЕООД; прекратява производството(ПРЕКРАТЯВА производството по преписка № КЗК-938/25.10.2018 г. ) - "АТАНАСКА НАЙДЕНОВА" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/938/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "АТАНАСКА НАЙДЕНОВА" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ИХТИМАН
Дата на публикуване: 11.12.2018 г.

PDF ODF
5     Определение № АКТ-1353-06.12.2018
 • Дата на определение: 06.12.2018 г.
 • Произнасяне: прекратява производството() - "ЛАЗАР ДОДОВ - ЛТ" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/675/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ЛАЗАР ДОДОВ - ЛТ" ООД
 • Ответник(ници): СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" /СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"/
Дата на публикуване: 11.12.2018 г.

PDF ODF