Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
06.12.2017   04.12.2017   02.12.2017   30.11.2017   28.11.2017   26.11.2017   24.11.2017  
05.12.2017   03.12.2017   01.12.2017   29.11.2017   27.11.2017   25.11.2017   23.11.2017  

Намерени са общо 12 решения по ЗОП публикувани на 06.12.2017 г.
1     Решение № АКТ-1409-30.11.2017
 • Дата на решение: 30.11.2017 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение за откриване на процедура() - ОБЩИНА ВЕТОВО; друго(възлага на община Ветово да заплати разноски на жалбоподателя) - ОБЩИНА ВЕТОВО;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/867/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ СЕВЛИЕВО" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ВЕТОВО
Дата на публикуване: 06.12.2017 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-1406-30.11.2017
 • Дата на решение: 30.11.2017 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ; друго(разноски) - ДЗЗД "ЕН ЕКИП - ИВТ КОНСУЛТ";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/824/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ЕН ЕКИП - ИВТ КОНСУЛТ"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
Дата на публикуване: 06.12.2017 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-1402-30.11.2017
 • Дата на решение: 30.11.2017 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/895/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ДАНИ - БМ" ЕООД
 • Ответник(ници): "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД
Дата на публикуване: 06.12.2017 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-1401-30.11.2017
 • Дата на решение: 30.11.2017 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ДАНИ - БМ" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искане за разноски) - "ДАНИ - БМ" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искане за разноски) - "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/894/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ДАНИ - БМ" ЕООД
 • Ответник(ници): "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД
Дата на публикуване: 06.12.2017 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-1400-30.11.2017
 • Дата на решение: 30.11.2017 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ДЗЗД "НОВА ВИТОША"; оставя без уважение друго искане в хода на производството(Искане за възлагане на разноски.) - ДЗЗД "НОВА ВИТОША"; друго(Възлага разноски.) - ДЗЗД "НОВА ВИТОША";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/815/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ДЗЗД "НОВА ВИТОША"
 • Ответник(ници): "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД
Дата на публикуване: 06.12.2017 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (12)] Следваща > Последна >>