Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
22.02.2018   20.02.2018   18.02.2018   16.02.2018   14.02.2018   12.02.2018   10.02.2018  
21.02.2018   19.02.2018   17.02.2018   15.02.2018   13.02.2018   11.02.2018   09.02.2018  

Намерени са общо 1 решение по ЗОП публикувани на 22.02.2018 г.
1     Решение № АКТ-185-15.02.2018
  • Дата на решение: 15.02.2018 г.
  • Произнасяне: оставя жалбата без уважение(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № ВХР-2545/01.12.2017 г. от страна на Обединение "Бул Инженеринг" ДЗЗД срещу Решение № 78 от 17.11.2017 г. на кмета на община Петрич) - ОБЕДИНЕНИЕ "БУЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Обединение "Бул Инженеринг" ДЗЗД за възлагане на направените в производството пред КЗК разноски.) - ОБЕДИНЕНИЕ "БУЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД; друго(ВЪЗЛАГА на Обединение "Бул Инженеринг" ДЗЗД да заплати направените от възложителя, в хода на производството пред КЗК разноски за юрисконсултско възнаграждение, като определя техния размер на 200 лв. ) - ОБЕДИНЕНИЕ "БУЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1075/2017
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП
  • Инициатор(и): ОБЕДИНЕНИЕ "БУЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД
  • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Дата на публикуване: 22.02.2018 г.

PDF ODF