Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
11.12.2018   09.12.2018   07.12.2018   05.12.2018   03.12.2018   01.12.2018   29.11.2018  
10.12.2018   08.12.2018   06.12.2018   04.12.2018   02.12.2018   30.11.2018   28.11.2018  

Намерени са общо 7 решения по ЗОП публикувани на 11.12.2018 г.
1     Решение № АКТ-1369-06.12.2018
 • Дата на решение: 06.12.2018 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ПИ ЕС ПИ" ЕООД; оставя жалбата без уважение() - "БМ - ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД; оставя жалбата без уважение() - "ЖСП СТИЛ" ООД; оставя жалбата без уважение() - "ЕКО - ХИДРО - 90" ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Пи Ес Пи“ ЕООД за възлагане на направените разноски в производството пред КЗК.) - "ПИ ЕС ПИ" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „БМ–Груп-Инженеринг“ ЕООД за възлагане на направените разноски в производството пред КЗК.) - "БМ - ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ЖСП Стил“ ООД за възлагане на направените разноски в производството пред КЗК.) - "ЖСП СТИЛ" ООД; друго(ВЪЗЛАГА на „Пи Ес Пи“ ЕООД да заплати на Столична община разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева.) - "ПИ ЕС ПИ" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА на „БМ–Груп-Инженеринг“ ЕООД да заплати на Столична община разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева.) - "БМ - ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА на „ЖСП Стил“ ООД да заплати на Столична община разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева.) - "ЖСП СТИЛ" ООД; друго(ВЪЗЛАГА на „Еко-Хидро-90“ ООД да заплати на Столична община разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева.) - "ЕКО - ХИДРО - 90" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/962/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ПИ ЕС ПИ" ЕООД; "ЕКО - ХИДРО - 90" ООД; "ЖСП СТИЛ" ООД; "БМ - ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Дата на публикуване: 11.12.2018 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-1366-06.12.2018
 • Дата на решение: 06.12.2018 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "Ф ИНВЕСТ" ЕООД; друго(възлага на жалбоподателя да заплати разноски на заинтересованата страна) - "Ф ИНВЕСТ" ЕООД; друго(без уважение искането на жалбоподателя за разноски) - "Ф ИНВЕСТ" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/923/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "Ф ИНВЕСТ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КАРНОБАТ
Дата на публикуване: 11.12.2018 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-1357-06.12.2018
 • Дата на решение: 06.12.2018 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ВАЙД - БУЛ" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(Искане на жалбоподателя за възлагане на направени в производството разноски.) - "ВАЙД - БУЛ" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА на жалбоподателя да заплати на възложителя разноски за юрисконсултско възнаграждение.) - "ВАЙД - БУЛ" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/918/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ВАЙД - БУЛ" ЕООД
 • Ответник(ници): "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД
Дата на публикуване: 11.12.2018 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-1356-06.12.2018
 • Дата на решение: 06.12.2018 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - НЧ "РОДОПСКА ИСКРА 1880" /НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "РОДОПСКА ИСКРА 1880/"; друго(ВЪЗЛАГА на Народно читалище „Родопска искра 1880“, с административен адрес гр. Чепеларе 4850, ул. „Васил Дечев“ 25 В, да заплати на „ВАХС“ ЕООД направените по административното производство разноски в размер на 2050,00 (две хиляди и петдесет) лева) - "ВАХС" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/937/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ВАХС" ЕООД
 • Ответник(ници): НЧ "РОДОПСКА ИСКРА 1880" /НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "РОДОПСКА ИСКРА 1880/"
Дата на публикуване: 11.12.2018 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-1354-06.12.2018
 • Дата на решение: 06.12.2018 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ - РЕКТОРАТ; друго(възлага да заплати на "Хроно" ООД разноски - 1950 лв.) - МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ - РЕКТОРАТ; друго(оставя без уважение искането за разноски) - "МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД, ГР.СОФИЯ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/944/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ХРОНО" ООД
 • Ответник(ници): МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ - РЕКТОРАТ
Дата на публикуване: 11.12.2018 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (7)] Следваща > Последна >>