Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
19.06.2018   17.06.2018   15.06.2018   13.06.2018   11.06.2018   09.06.2018   07.06.2018  
18.06.2018   16.06.2018   14.06.2018   12.06.2018   10.06.2018   08.06.2018   06.06.2018  

Намерени са общо 17 решения по ЗОП публикувани на 19.06.2018 г.
1     Решение № АКТ-651-14.06.2018
 • Дата на решение: 14.06.2018 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "КОНКОРД - 7" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(Искане за разноски.) - "КОНКОРД - 7" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(Искане за разноски.) - ОБЩИНА ПОМОРИЕ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/397/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "КОНКОРД - 7" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Дата на публикуване: 19.06.2018 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-650-14.06.2018
 • Дата на решение: 14.06.2018 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ОБЩИНА ВРАЦА;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/393/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ПАНОВ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ВРАЦА
Дата на публикуване: 19.06.2018 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-649-14.06.2018
 • Дата на решение: 14.06.2018 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение за откриване на процедура() - ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД; друго(ВЪЗЛАГА на община Велинград да заплати на „РОС БГ“ ЕООД направените по производството разноски, в размер на 1 700) - ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/389/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "РОС БГ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Дата на публикуване: 19.06.2018 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-648-14.06.2018
 • Дата на решение: 14.06.2018 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение(оставя без уважение искането на жалбоподателя за разноски) - ОБЩИНА КАРНОБАТ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/377/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "БМ - ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КАРНОБАТ
Дата на публикуване: 19.06.2018 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-646-14.06.2018
 • Дата на решение: 14.06.2018 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на "Беласко" ООД срещу Решение № 11 от 30.03.2018 г. на кмета на Община Белослав) - "БЕЛАСКО" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/371/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "БЕЛАСКО" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
Дата на публикуване: 19.06.2018 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (17)] Следваща > Последна >>