Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
19.09.2018   17.09.2018   15.09.2018   13.09.2018   11.09.2018   09.09.2018   07.09.2018  
18.09.2018   16.09.2018   14.09.2018   12.09.2018   10.09.2018   08.09.2018   06.09.2018  

Намерени са общо 1 решение по ЗОП публикувани на 19.09.2018 г.
1     Решение № АКТ-1012-13.09.2018
  • Дата на решение: 13.09.2018 г.
  • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща(ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение № 84/18.07.2018 г. на министъра на отбраната на Република България и връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата) - МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА / МО; друго(ВЪЗЛАГА на Министерство на отбраната на Република България, да заплати направените по производството разноски от "Индустриални батерии" ЕООД с ЕИК 202274991 в общ размер на 2 850 лева.) - МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА / МО; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Министерство на отбраната за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.) - МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА / МО;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/689/2018
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
  • Инициатор(и): "ИНДУСТРИАЛНИ БАТЕРИИ" ЕООД
  • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА / МО
Дата на публикуване: 19.09.2018 г.

PDF ODF