Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
18.09.2018   16.09.2018   14.09.2018   12.09.2018   10.09.2018   08.09.2018   06.09.2018  
17.09.2018   15.09.2018   13.09.2018   11.09.2018   09.09.2018   07.09.2018   05.09.2018  

Намерени са общо 1 определение по ЗЗК публикувани на 18.09.2018 г.
1     Определение № АКТ-990-12.09.2018
  • Дата на определение: 12.09.2018 г.
  • Произнасяне: спира производството(Спира производството до окончателното приключване на съдебния спор, иницииран с адм. дело № 10392/2018г. по описа на Върховния административен съд) - "НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП" АД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/239/2018
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
  • Инициатор(и): "НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП" АД
  • Ответник(ници): -
  • Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: 7 дни
Дата на публикуване: 18.09.2018 г.

PDF ODF