Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
11.12.2018   09.12.2018   07.12.2018   05.12.2018   03.12.2018   01.12.2018   29.11.2018  
10.12.2018   08.12.2018   06.12.2018   04.12.2018   02.12.2018   30.11.2018   28.11.2018  

Намерени са общо 2 решения по ЗЗК публикувани на 11.12.2018 г.
1     Решение № АКТ-1346-06.12.2018
 • Дата на решение: 06.12.2018 г.
 • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл. 31, по чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 33 и по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК от страна на) - "МАЙСТОРИ МЕСАРИ" ЕООД; оставя без уважение искане за възлагане на разноски() - "ИЗТОЧНОБАЛКАНСКА СВИНЯ" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 31 от ЗЗК; чл. 32 ал. 1 от ЗЗК; чл. 35 ал. 1 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/392/2018
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "ИЗТОЧНОБАЛКАНСКА СВИНЯ" ЕООД; КУЛЬО ДОНЕВ КУЛЕВ - ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
 • Ответник(ници): "МАЙСТОРИ МЕСАРИ" ЕООД
Дата на публикуване: 11.12.2018 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-1344-06.12.2018
 • Дата на решение: 06.12.2018 г.
 • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 31 от ЗЗК) - "ЕЛЕКТРОМОТОРЕН ЗАВОД ЕЛПРОМ ТРОЯН" ЕООД; постановява прекратяване на нарушението() - "ЕЛЕКТРОМОТОРЕН ЗАВОД ЕЛПРОМ ТРОЯН" ЕООД; постановява незабавно изпълнение() - "ЕЛЕКТРОМОТОРЕН ЗАВОД ЕЛПРОМ ТРОЯН" ЕООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29, по чл. 32 във връзка с чл. 33, по чл. 35, ал. 1 и по чл. 36, ал. 1 от ЗЗК) - "ЕЛЕКТРОМОТОРЕН ЗАВОД ЕЛПРОМ ТРОЯН" ЕООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29, по чл. 31 и по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗК) - "ЕЛПРОМ ХАРМАНЛИ" АД; възлага направените в производството разноски() - "ЕЛЕКТРОМОТОРЕН ЗАВОД ЕЛПРОМ ТРОЯН" ЕООД; оставя без уважение искане за възлагане на разноски() - "ЕЛПРОМ ХАРМАНЛИ" АД;
 • Правно основание: гл. 7 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/635/2017
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "БАЛКАНСКА ЗВЕЗДА" ЕООД; "ЕЛПРОМ ХАРМАНЛИ" АД; "ЕЛЕКТРОМОТОРЕН ЗАВОД ЕЛПРОМ ТРОЯН" ЕООД
 • Ответник(ници): "ЕЛЕКТРОМОТОРЕН ЗАВОД ЕЛПРОМ ТРОЯН" ЕООД; "ЕЛПРОМ ХАРМАНЛИ" АД
Дата на публикуване: 11.12.2018 г.

PDF ODF