Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
18.09.2018   16.09.2018   14.09.2018   12.09.2018   10.09.2018   08.09.2018   06.09.2018  
17.09.2018   15.09.2018   13.09.2018   11.09.2018   09.09.2018   07.09.2018   05.09.2018  

Намерени са общо 2 решения по ЗЗК публикувани на 18.09.2018 г.
1     Решение № АКТ-1008-13.09.2018
 • Дата на решение: 13.09.2018 г.
 • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл. 31, чл. 32, вр. чл. 33 и чл. 29 ЗЗК) - "БИО АРОМА" ЕООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 31, чл. 32, вр. чл. 33 и чл. 29 ЗЗК) - "МАРТИНЕЗ БУТИК" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 31 от ЗЗК; чл. 32 ал. 1 от ЗЗК; чл. 33 ал. 1 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/213/2018
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "РЕФАН БЪЛГАРИЯ" ООД
 • Ответник(ници): "БИО АРОМА" ЕООД; "МАРТИНЕЗ БУТИК" ЕООД
Дата на публикуване: 18.09.2018 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-980-04.09.2018
 • Дата на решение: 04.09.2018 г.
 • Произнасяне: разрешава концентрацията без условия() - "РАВАГО" С.А. , ЛЮКСЕМБУРГ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/684/2018
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): "РАВАГО" С.А. , ЛЮКСЕМБУРГ
 • Ответник(ници): -
 • Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: 14 дни
Дата на публикуване: 18.09.2018 г.

PDF ODF