Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
11.12.2017   09.12.2017   07.12.2017   05.12.2017   03.12.2017   01.12.2017   29.11.2017  
10.12.2017   08.12.2017   06.12.2017   04.12.2017   02.12.2017   30.11.2017   28.11.2017  

Намерени са общо 1 решение по ЗЗК публикувани на 11.12.2017 г.
1     Решение № АКТ-1419-07.12.2017
  • Дата на решение: 07.12.2017 г.
  • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл. 35, ал. 1, по чл. 35 ал. 2 и по чл. 29 от ЗЗК) - "БИО ФРЕШ" ООД; прекратява производството( по преписка КЗК – 493/17 г. в частта, относно предлагането на глицеринов сапун, „Роза“, 35 г, подробно описан в т. 14.1 от фактическата част на настоящото решение, поради изтичане на давността) - "БИО ФРЕШ" ООД;
  • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 35 ал. 1 от ЗЗК; чл. 35 ал. 2 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/493/2017
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): "РЕФАН БЪЛГАРИЯ" ООД
  • Ответник(ници): "БИО ФРЕШ" ООД
Дата на публикуване: 11.12.2017 г.

PDF ODF