Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
11.12.2017    09.12.2017    07.12.2017    05.12.2017    03.12.2017    01.12.2017    29.11.2017   
10.12.2017    08.12.2017    06.12.2017    04.12.2017    02.12.2017    30.11.2017    28.11.2017   

Намерени са общо 2 съобщения по ЗОП публикувани на 11.12.2017 г.
1     Съобщение № СБП-150-11.12.2017
  • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба от „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ СЕВЛИЕВО“ ЕООД– гр.Севлиево с вх.№ ВХР-2178/ 13.10.2017г. срещу Решение № 0362/25.09.2017г. на кмета на община Луковит, за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание, с предмет: „Реконструкция водоснабдяване на с.Дерманци, Община Луковит“- етап 6, Довеждащ водопровод от СШ до ЧР и Хранителен водопровод”.
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 11.12.2017 г.
2     Съобщение № СБП-149-11.12.2017
  • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба от „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ СЕВЛИЕВО“ ЕООД– гр.Севлиево с вх. № вх. № ВХР-2122/ 09.10.2017г. срещу Решение № РД 24 -87 от дата 11.09.2017 г. на кмета на община Велико Търново за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на нови детски площадки и основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито в Община Велико Търново”.
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 11.12.2017 г.