Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
20.02.2018    18.02.2018    16.02.2018    14.02.2018    12.02.2018    10.02.2018    08.02.2018   
19.02.2018    17.02.2018    15.02.2018    13.02.2018    11.02.2018    09.02.2018    07.02.2018   

Намерени са общо 3 съобщения по ЗОП публикувани на 20.02.2018 г.
1     Съобщение № СБП-29-20.02.2018
 • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба от ВИЕМ АУТО 88“ЕООД–гр.Стара Загора с вх. № ВХР-2605/11.12.2017г. срещу Решение № 53/13.11.2017г. на кмета на община Сандански за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на втора употреба специализирана техника необходима за регионално депо за неопасни отпадъци, м. Могилата – Сандански по три обособени позиции“, в частта по обособени позиции №1 и №3.
 • Номер на производството пред КЗК: -

 • PDF ODF
  Дата на публикуване: 20.02.2018 г.
2     Съобщение № СБП-28-20.02.2018
 • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба от „АЕРОСПЕЦИАЛ 91 “ЕООД– гр.София с вх. № ВХР-4/02.01.2018г. срещу Разяснение с изх. № 94-00-7065 от 28.12.2017г. на кмета на община Лом по документация за участие по обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на сгради от образователната инфраструктура на община Лом по 6 (шест) обособени позиции”.
 • Номер на производството пред КЗК: -

 • PDF ODF
  Дата на публикуване: 20.02.2018 г.
3     Съобщение № СБП-27-20.02.2018
 • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба от „АЕРОСПЕЦИАЛ 91 “ЕООД– гр.София с вх. № ВХР-3/02.01.2018г. срещу бездействие на Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението – МВР по документация за участие, с което не е отговорил на искано разяснение изпратено на 22.12.2017 г. по електронна поща по провеждана обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и модернизация на центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, по шест обособени позиции.
 • Номер на производството пред КЗК: -

 • PDF ODF
  Дата на публикуване: 20.02.2018 г.