Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
15.06.2018    13.06.2018    11.06.2018    09.06.2018    07.06.2018    05.06.2018    03.06.2018   
14.06.2018    12.06.2018    10.06.2018    08.06.2018    06.06.2018    04.06.2018    02.06.2018   

Намерени са общо 3 съобщения по ЗОП публикувани на 15.06.2018 г.
1     Съобщение № СБП-117-15.06.2018
 • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по жалба от „ЗАРА БРОКЕР“ ООД, вх. № ВХР- 917/30.04.2018 г. с/у Разяснение № 7000-432-1/20.04.2018 г. на кмета на община Ловеч по процедура за възлагане на ОП с предмет: "Инженеринг - проектиране, извършва
 • Номер на производството пред КЗК: -

 • PDF ODF
  Дата на публикуване: 15.06.2018 г.
2     Съобщение № СБП-116-15.06.2018
 • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по жалба от „ЗАРА БРОКЕР“ ООД, вх. № ВХР- 920/30.04.2018 г. с/у Разяснение № 91-00-302/23.04.2018 г. на зам.-кмета на община Омуртаг, по процедура за възлагане на ОП с предмет:„Рехабилитация на улична наст
 • Номер на производството пред КЗК: -

 • PDF ODF
  Дата на публикуване: 15.06.2018 г.
3     Съобщение № СБП-115-15.06.2018
 • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по жалба от „ЗАРА БРОКЕР“ ООД, вх. № ВХР- 919/30.04.2018 г. с/у Разяснение № СОА18-ТД26-5233 на г-н Барбалов - за кмет на Столична община, във връзка с ОП с предмет: Строителство/основен ремонт/реконструкц
 • Номер на производството пред КЗК: -

 • PDF ODF
  Дата на публикуване: 15.06.2018 г.