Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
19.09.2018    17.09.2018    15.09.2018    13.09.2018    11.09.2018    09.09.2018    07.09.2018   
18.09.2018    16.09.2018    14.09.2018    12.09.2018    10.09.2018    08.09.2018    06.09.2018   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 19.09.2018 г.
1     Съобщение № СБП-206-19.09.2018
  • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по жалба от КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ“, с вх. № ВХР-1534/05.07.2018 г. с/у Решение № IV00052/21.06.2018 г. на изп. директор на „НДК – Конгресен център София“, за откриване на процедура:„Осъществяване
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 19.09.2018 г.