Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
10.12.2018    08.12.2018    06.12.2018    04.12.2018    02.12.2018    30.11.2018    28.11.2018   
09.12.2018    07.12.2018    05.12.2018    03.12.2018    01.12.2018    29.11.2018    27.11.2018   

Намерени са общо 3 съобщения по ЗОП публикувани на 10.12.2018 г.
1     Съобщение № СБП-259-10.12.2018
 • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба от страна на ДЗЗД „НЮ КЕТЪРИНГ САМОКОВ“,заведена в деловодството на КЗК с вх. № ВХР-2557/21.11.2018г.срещу Решение №01-2305/08.11.2018г., на кмета на община Самоков с което е обявено класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка, по вид „открита процедура“ с предмет: „Приготвяне и доставка на храна за столово хранене на територията на община Самоков“.
 • Номер на производството пред КЗК: -

 • PDF ODF
  Дата на публикуване: 10.12.2018 г.
2     Съобщение № СБП-258-10.12.2018
 • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба от РАДОСТИН АПОСТОЛОВ ДАМАСКОВ, заведена в деловодството на КЗК с вх. № ВХР-2530/16.11.2018г. срещу Решение №3194/06.11.2018г., на зам. кмета на община Бургас, с което е прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка, по вид „конкурс за проект“ с предмет: „Открит конкурс за идеен проект на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията, от траен материал (бронз, камък или смесена техника)“.
 • Номер на производството пред КЗК: -

 • PDF ODF
  Дата на публикуване: 10.12.2018 г.
3     Съобщение № СБП-257-10.12.2018
 • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена жалба от страна на КОНСОРЦИУМ „ХДС И ПАРТНЬОРИ“ ДЗЗД с вх. № ВХР-2589/28.11.2018г. срещу Решение № Р-42/13.11.2018 г. на Министерство на културата за класиране на участници и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Анализ, проектиране, разработване и внедряване на Специализирана информационна система (СИС), електронен регистър на недвижимите културни ценности и публичен портал. Създаване на нови/актуализиране на съществуващи вече вътрешни правила за основните процеси и правила за предоставяне на електронни услуги и формулиране на предложения във връзка с въвеждането на електронното управление. Дигитализиране на документен архив за 1490 обекта на недвижими културни ценности с национално и световно значение
 • Номер на производството пред КЗК: -

 • PDF ODF
  Дата на публикуване: 10.12.2018 г.