Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗЗК
Последни съобщения от:
22.11.2018    20.11.2018    18.11.2018    16.11.2018    14.11.2018    12.11.2018    10.11.2018   
21.11.2018    19.11.2018    17.11.2018    15.11.2018    13.11.2018    11.11.2018    09.11.2018   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗЗК публикувани на 22.11.2018 г.
1     Съобщение № СБП-247-22.11.2018
  • Описание: Съобщение за придобиване на „Агриплам“ ЕООД, „Веселиново Енерджи“ ЕООД, „Екоенерджи Солар“ ЕООД, „Екосолар“ ЕООД, „Мениджпроект“ ЕООД, „Солар Парк“ ЕООД и „Фиштрейд“ ЕООД от Портанеро Инвест СЕ и КейГал ИЕсПиЕф 4 Холдинг С.а.р.л
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1026/2018

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 22.11.2018 г.