Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗК
Последни производства от:
06.02.2018    04.02.2018    02.02.2018    31.01.2018    29.01.2018    27.01.2018    25.01.2018   
05.02.2018    03.02.2018    01.02.2018    30.01.2018    28.01.2018    26.01.2018    24.01.2018   

Намерени са общо 1 производство по ЗК образувани на 06.02.2018 г.
1     Производство № КЗК/129/2018 RSS
  • Дата на образуване: 06.02.2018 г.
  • Вид производство: ЗК
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
  • Текущ статус: приключено производство
  • Правно основание: -
  • Инициатор(и): ДИАНА ИВАНОВА КИШКИЛОВА
  • Ответник(ници): ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЪН
  • Описание: Концесия - Диана Иванова Кишкилова с/у решение № РД-05-536/18.12.2017 г. на Общински съвет- гр.Трън за откриване на процедура за предоставяне на концесия за добив на минерална вода от находище "Трънска Банкя", с. Банкя, Община Трън, област Перник, разкрита чрез Каптиран естествен извор "Трънска Банкя", публична общинска собственост