Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗК
Последни производства от:
14.11.2017    12.11.2017    10.11.2017    08.11.2017    06.11.2017    04.11.2017    02.11.2017   
13.11.2017    11.11.2017    09.11.2017    07.11.2017    05.11.2017    03.11.2017    01.11.2017   

Намерени са общо 1 производство по ЗК образувани на 14.11.2017 г.
1     Производство № КЗК/992/2017 RSS
  • Дата на образуване: 14.11.2017 г.
  • Вид производство: ЗК
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
  • Текущ статус: открито производство
  • Правно основание: -
  • Инициатор(и): ИВАН ИВАНОВ КУТЕВ
  • Ответник(ници): ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК; ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
  • Описание: Концесия - Иван Кутев с/у Решение № 566/28.09.17 на ОС - Казанлък;процедура за предоставяне на концесия за услуга върху недвижим имот, публична общинска собственост – „поземлен имот с обща площ от 27557 кв.м. с идентификатор: 83106.1.147 обект: „Микроязовир“ с. Шейново, трайно предназначение на територията